MZOS hvali odlagalište Jakuševac

MZOS hvali odlagalište Jakuševac

U Gradskoj upravi danas su se pohvalili da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 9. siječnja 2019. donijelo Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj (tekst odluke).

Ovom odlukom je definirana dinamika rada i zatvaranja aktivnih odlagališta neopasnog otpada, sukladno važećim zakonima, propisima, direktivama i smjernicama.

Odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do popunjena kapaciteta za odlaganje i odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do početka rada Centara za gospodarenje otpadom navedena su u dokumentu „Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske“ (.pdf).

U njemu je navedeno da je Odlagalište »Prudinec – Jakuševec« sanirano odlagalište koje ispunjava kriterije i zahtjeve za odlaganje otpada dane Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

»Otpad se odlaže na sanitaran način te odlagalište ispunjava uvjete za nastavak rada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Kako je vidljivo iz rezultata detaljne analize koja je navedena u dokumentu odlagalište Jakuševec se nalazi u kategoriji najuređenijih odlagališta u Republici Hrvatskoj«, navodi se u dokumentu.

Navodi se i da je odlagalište otpada Jakuševec- Prudinec jedan od rijetkih objekata u Republici Hrvatskoj koji ima funkciju usporedivu s Centrom za gospodarenje otpadom u cjelokupnom opsegu predviđenom projektnom dokumentacijom te ispunjava kriterije potrebnih objekata te obavljanja aktivnosti koje treba imati CGO, a vezanih uz sakupljanje, obradu te propisno deponiranje otpada kako je navedeno u Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.g. (ZG-m)