“Molitva”

“Molitva”

Kad zaspi cvijeće i utihne priroda sva,
otpušta sve svoje riječi nebeska molitva.

Zašto se moliti treba Svevišnjem Ocu sa neba?
Zbog snage koju nam daje, a nebeska najduže traje.

Moliš se za mnogo toga – zdravlje, ljubav i sreću,
da oprosti ti grijehe i ostvari želju najveću.

A ona je takvog lica, lijepa i ista ko svemir,
blistava kao svjetlost, nemirna kao nemir…

Znaš li da Isus te voli, a i ti voliš njega?
Božanska to je snaga, kojom stižeš do svega.

Stižeš do svoje sreće, samo moli sa dušom
Svevišnjeg oca sa neba i ljubavlju svojom traži,
da podari sve što ti treba…

I nije molitva sama i drugdje ona bdije,
ko ptica kad svoje gnijezdo, negdje na granama svije…

Želi da njome se snažiš, da bude ti dah što krijepi,
da ruku ti da kad padaš, da svaku prepreku svladaš…

Ne može drukčije – već kako to zadaje pjesma,
a u njoj ljubav bdije, na svijetu veće je nije.

Molitva put je duše i snaga koja te grije,
molitva zdenac je s vodom na kojem žedan pije.

I nemaš drugo dati samo tu molitvu jednu,
put za nebesku milost, malu – al ipak vrijednu.

Znaš li da Isus te voli, a i ti voliš njega?
Božanska to je snaga, kojom stižeš do svega.

Snježana Kratz

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni