Mladen Žunjić: Varijacije na Pollocka

Mladen Žunjić: Varijacije na Pollocka

Ponekad se valja vratiti i samome izvoru i vidjeti kako doista stoje stvari, pomišlja ponekad suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Mladen Žunjić, autor respektabilnog opusa niza ciklusa ulja i akrila na velikim formatima platna, prisjećajući se djela i autora koji su izvršili stanoviti utjecaj na njegovo slikarstvo.

Jedan od tih autora je i Jackson Pollock, kome Žunjić ponekad posveti seriju slika, produbljujući originalnu motiviku i kolor, istražujući sve dublje i sve strasnije, nastojeći profilirati svoj potez, svoju boju, svoju sliku.

Varirajući poznate teme, analizirajući svaki pojedini dio, u vrlo brojnim realizacijama, Žunjić stvara svoj osebujni svijet razigranih kolorističkih formi u volumenu koji kipti od nabujale energije. Sve što se nalazi u volumenu slike u neprestanoj je mijeni, ništa ne traje, sve se stalno izmjenjuje.

Novi ciklus posvećen sjećanjima na Pollocka izveden je u ulju i akrilu na stvarno velikim formatima platna, 150 x 100 cm.

Svaki četvorni centimetar slika iz ovoga ciklusa doslovno je prekriven gustim nanosima prepletenih boja, u raznovrsnim kolorističkim kombinacijama u tvorbi stvarno nestvarnoga svijeta. Svijeta koji ne postoji ali koji živi, silno kretanje i tragovi kretanja na platnu svjedoče o tome.

Apstrakcije Mladena Žunjića karakterističnih razbuktalih boja i eruptivnih zbivanja značajan su autorski doprinos aktualnoj likovnoj produkciji.

Miroslav Pelikan

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni