Mjere za zapošljavanje žena

Mjere za zapošljavanje žena

Posljednjih nekoliko godina Zavod pokušava promijeniti negativnu statistiku nudeći brojne mjere koje bi trebale utjecati na aktivnu politiku zapošljavanja žena. Tako je u 2014. godini u Hrvatskoj jednu od mjera aktivne politike zapošljavanja, koristilo 28 084 žene. Od toga ih je 7 519 bilo u Zagrebačkoj županiji. Jedna od traženijih mjera bila je „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ za koju se ove godine javilo 17 141 žena

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) u listopadu ove godine bile su registrirane 166 034 nezaposlene žene. Najviše nezaposlenih žena bilo je sa srednjom stručnom (59,66 posto), slijede žene sa završenom osnovnom školom (8,95 posto), s fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom (8,95 posto), s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijem i višom školom (6,53 posto), dok je nezaposlenih žena bez škole ili s nezavršenom osnovnom školom bilo 4,74 posto.

„Žene koje nam se obrate za traženje savjeta pri zapošljavanju upućujemo da je izuzetno važno, dobro se pripremiti za razgovor s poslodavcem. Tijekom pripreme za taj razgovor poželjno je prikupiti što više informacija o tvrtki i radnom mjestu za koje se natječu. Govorimo im kako je važno razmisliti o mogućim pitanjima, pročitati svoj životopis i pripremiti svoje odgovore. Također tržište rada sve više zahtijeva više razine i drugačije kombinacije kompetencija i kvalifikacija nego ranije“, objašnjavaju u Zavodu. Iskustva žena koje traže posao, ali i savjetnika koji pomažu ženama u traženju posla pokazuju kako su osim posjedovanja osnovnih vještina za ostvarivanje nekog specifičnog posla, sve potrebnije neke druge vještine i znanja.

U „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ uključeno 17 141 žena

 Posljednjih nekoliko godina Zavod pokušava promijeniti negativnu statistiku nudeći brojne mjere koje bi trebale utjecati na aktivnu politiku zapošljavanja žena. Tako je u 2014. godini u Hrvatskoj jednu od mjera aktivne politike zapošljavanja, koristilo 28 084 žene. Od toga ih je 7 519 bilo u Zagrebačkoj županiji.

Jedna od traženijih mjera bila je „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ za koju se ove godine javilo 17 141 žena.

Veliki interes bio je i za potpore za zapošljavanje i usavršavanje u koje je uključeno 4 425 žena te za javne radove (3 220 žena). Prema podacima Zavoda 2 666 žena je koristilo potporu za samozapošljavanje, dok je u mjere obrazovanja bilo uključeno 950 žena.

Poslodavci su najvažniji čimbenik na tržištu rada jer upravo o razvoju njihovih tvrtki ovisi potreba za radnicima. HZZ provodi niz aktivnosti kako bi potaknuo poslodavce na zapošljavanje nezaposlenih osoba. „Provodimo okrugle stolove, informiramo poslodavce o poticajima za zapošljavanje, posjećujemo poslodavce kako bismo ih upoznali s novim mogućnostima“, navode u Zavodu.

Zainteresirane za samozapošljavanje

Kako su posljednjih godina u Hrvatskoj rijetki primjeri da se otvaraju tvrtke koje traže radnike, sve više nezaposlenih osoba odlučuje se na samozapošljavanje. Upravo u pokretanju vlastitog posla mnogi nezaposleni vide svoju priliku.

„Iz godine u godinu vidljiva je sve veća zainteresiranost za mjeru samozapošljavanje. Kroz individualna savjetovanja savjetnici za zapošljavanje osvještavaju, potiču, informiraju i upućuju nezaposlene osobe na seminare, radionice, razne edukacije. U 2013. godini savjetnici za samozapošljavanje izvršili su više od 11 500 individualnih savjetovanja, za 9 538 osoba od kojih su 3 967 (41,6%) bile žene“, ističu u Zavodu.

Tako su u 2014. godini 6 622 nezaposlene osobe koristile tu mjeru, od čega je bilo 2 666 žena.

Tijekom 2014. godine HZZ je pokrenuo i mjeru samozapošljavanja za žene poduzetnice kroz sezonsko samozapošljavanje. S obzirom na to da sezonski poslovi ne traju svih 12 mjeseci, ova mjera za žene poduzetnice traje ukupno 24 mjeseca, a iz Zavoda kažu kako je i za tu mjeru vidljiv sve veći interes.

Mjere za osjetljive skupine žena

Neke od mjera namjenjene su ženama koje su vrlo često diskriminirane prilikom traženja posla. Tu spadaju majke s četvero ili više malodobne djece, majke djece s invaliditetom, nezaposlene hrvatske braniteljice, majke djece oboljele od malignih bolesti, samohrane majke, povratnice s odsluženja zatvorske kazne, žene na uvjetnoj kazni, liječene ovisnice, žrtve trgovanja ljudima i žrtve obiteljskog nasilaj, azilantice, žene izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji i odgojnih Zavoda, nezaposlene žene iznad 50 godina starosti, nezaposlene žene s invaliditetom te nezaposlene pripadnice romske nacionalne manjine. Njima se nudi mjera „Čas posla“.

„Pomoć zajednici“, naziv je javnog rada koji za cilj ima pružanje podrške udrugama koje zapošljavaju nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih 30 dana, a skrbe o starima i nemoćnima. Postoji i mjera „Zajedno smo jači“, a riječ je o potpori za zapošljavanje upravitelja zadruga. Ciljana skupina navedene mjere su osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih sa zvanjima / zanimanjima stečenima po programima srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, bez obzira na radni staž. U obzir dolaze osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci, žene, osobe s invaliditetom, osobe starije od 50 godina života, osobe romske nacionalne manjine, samci koji žive s jednom ili više uzdržavanih osoba“, objašnjavaju neke od mjera u Zavodu.

U Zavodu napominju kako žene ne nailaze na prepreke kod prijave za određene mjere te da svi korisnici, uključujući i žene, imaju jednak pristup svim mjerama te da će s navedene mjere nastaviti provoditi i u 2015. godini, po prilagođenim kriterijima ovisno o situaciji na tržištu rada. Trenutačno se ženama nudi oko 20-ak mjera, a detalje o pojedinim mjerama možete pogledati ovdje.

Valentina Vukoje