Minstar Malenica obavješten da će Pavičić Vukičević obnašati dužnost gradonačelnice

Minstar Malenica obavješten da će Pavičić Vukičević obnašati dužnost gradonačelnice

Pročelnica Stručne službe gradonačelnika Zagreba Andrea Šulentić obavijestila je u nedjelju, 28. veljače, ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu da je Jelena Pavičić Vukičević započela obnašati dužnost gradonačelnika.

Naime, prema članku 40. d stavak 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose, dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Zamjenica gradonačelnika dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević će obnašati dužnost gradonačelnika Grada Zagreba do kraja redovnog mandata.

Sukladno članku 93. Zakona o lokalnim izborima općinskom načelniku, gradonačelniku i županu, odnosno njihovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakon smrću.

Kako je mandat prestao nakon isteka dvije godine, neće se raspisivati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika obnašat će zamjenik koji je na kandidaturi za izbor gradonačelnika, bio prvi naveden iza kandidata za gradonačelnika, odnosno Jelena Pavičić Vukičević.

Mandat zamjenici gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika trajat će do stupanja na dužnost novog gradonačelnika, odnosno do dana prije prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora (članak 91. Zakona o lokalnim izborima).

Pavičić Vukičević je za RTL  izjavila da je svoju političku karijeru vezala uz karijeru Milana Bandića te ne razmišlja o tome da ona bude kandidatkinja na izborima. Dodala je i da dosad nije bilo prilike za razgovor o tome kome će dati svoju potporu na izborima.

“Na nama je da najbolje organiziramo komemoraciju i sam sprovod, da se oprostimo od prvog čovjeka grada u proteklih 21 godinu, a nakon toga će sasvim sigurno biti dovoljno vremena za razgovore o novim potezima”, ustvrdila je. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni