Ministrica Divjak predstavila sustav zaključivanja ocjena tijekom nastave na daljinu

Ministrica Divjak predstavila sustav zaključivanja ocjena tijekom nastave na daljinu

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja u petak je predstavljen dokument koji bi trebao pomoći u realizaciji nastave na daljinu koja je uspostavljena zbog epidemije uzrokovane koronavirusom.

Dokument se sastoji od općih uputa za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu, primjera vrednovanja i ocjenjivanja u konkretnim predmetima te od ukupno 25 alata. Sadržaji koje nastavnici trebaju poučavati, a kasnije vrednovati i ocjenjivati trebaju biti usmjereni na bitno, a osloboditi se sporednih detalja ili činjenica. Zaključna ocjena na kraju školske godine temelji se na ocjenama tijekom cijele godine, uključujući i tijekom nastave na daljinu.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak je pojasnila da za predmete u predmetnoj nastavi u osnovnoj i u srednjoj školi, koji se izvode sa satnicom od barem 4 sata tjedno, potrebno je provesti usmeno ispitivanje jedan puta do kraja školske godine, a posebno ukoliko nema dovoljno elemenata za zaključivanje ocjene.

Za predmete sa satnicom od barem 3 sata tjedno usmeno ispitivanje preporuča se provesti, ukoliko se učenika tijekom nastave na daljinu ocjenjuje zaključnom ocjenom „izvrstan” ili nema dovoljno elemenata za zaključivanje pozitivne ocjene. U preostalim slučajevima ne upućuje se nastavnik na provođenje usmenog ispitivanja tijekom izvođenja nastave na daljinu. U razrednoj nastavi nema usmenih ispita tijekom nastave na daljinu.

„Naš je cilj da smanjimo pritisak zbog ocjenjivanja, a naglasak stavimo na poticaj aktivnosti i kreativnosti učenika”, rekla je ministrica Divjak. Dodala je da su upute za vrednovanje i ocjenjivanje prvenstveno namijenjene učiteljima, nastavnicima i profesorima, ali i učenicima i njihovim roditeljima. Upute su objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Škole za život te virtualnim učionicama.

Ministrica je naglasila je da vrednovanje nije isključivo davanje ocjena. „Najveći dio vrednovanja se dešava kontinuirano i služi tome da bismo učeniku dali povratnu informaciju kako unaprijediti učenje. U ovom dokumentu naglasak je na formativnom ocjenjivanju i davanju povratne informacije. Ocjene se daju za aktivnosti. Potičemo učenike da preuzmu kontrolu nad procesom učenja”, kazala je ministrica Divjak. Dodala je da složeni zadaci služe ne bi li se kod učenika razvila kreativnost, inovativnost, kritičko razmišljanje i donošenje odluka temeljem argumenata, a složeni zadaci mogu rezultirati esejima, projektima, prezentacijama i istraživačkim radom.

„Kad smo radili na ovom dokumentu prevladavalo je mišljenje da su učenici oni koji moraju biti aktivni. To je princip ne samo kurikularne reforme, nego i bolonjske reforme koja govori o tome da učenici i studenti moraju biti u procesu učenja i poučavanja. Također moramo imati svijest o tome da treba reducirati sadržaje, da naglasak stavimo na ono što vodi usvajanju kompetencija koje su važne za 21. stoljeće, što će omogućiti da učenici dobiju ono najvažnije za osobni i profesionalni život”, zaključila je ministrica Divjak.

Ivana Vranješ

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni