“Ministarstvo mora odbaciti Bandićev GUP!”

“Ministarstvo mora odbaciti Bandićev GUP!”

Udruge upouoravaju da se i HNS-ovo Ministarstvo uključilo u dogovor između HDZ-a i Bandića

Zelena akcija, Pravo na grad i udruga građana Siget traže od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja da uskrati suglasnost za izmjene i dopune zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana (GUP).

“Grad Zagreb je u procesu donošenja GUP-a počinio niz propusta i pogrešaka zbog kojih stručno i zakonski utemeljena odluka može biti jedino njegovo odbacivanje. U suprotnom, bit će jasno kako se i HNS-ovo Ministarstvo uključilo u dogovor između HDZ-a i Bandića, a zagrebački GUP i interesi građana bit će tu samo kolateralne žrtve”, navodi se u današnjem zajedničkom priopćenju triju udruga. Ističe se da ovakav GUP nema podršku ni Vijeća gradskih četvrti. Od njih ukupno 17, čak 11 je glasalo protiv GUP-a, a samo četiri su ga prihvatila, pri čemu jedno samo uvjetno.

Zelena akcija jučer je Ministarstvu poslala zahtjev s detaljno argumentiranim razlozima za donošenje odluke o odbacivanju. Ključan razlog zbog kojeg ovaj GUP mora biti odbačen jest činjenica da zbog tzv. Zagrebačkog Manhattna, GUP nije usklađen s prostornim planom višeg reda. Konkretno, na području igrališta NK Lokomotiva, koji je sastavni dio prostora obuhvata ovog projekta, GUP-om se predviđa poslovna i mješovita namjena, dok je u prostornom planu višeg reda to zona rekreacije i sporta. Sličan je slučaj neusklađenosti i s prostorom Velesajma i Hipodroma, uz određene iznimke.

“Time je izigrano mišljenje Ministarstva kojim je u srpnju ove godine odbijena suglasnost za takav GUP, upravo zbog neusklađenosti s prostornim planom višeg reda”, napominju u Zelenoj akciji.

Nadalje, nakon što je Ministarstvo u srpnju odbilo GUP, Grad je imao zakonski rok od maksimalno 90 dana da ponovno zatraži suglasnost. No da Grad to nije napravio u ovom roku pismeno su potvrdili i Ministarstvo i nadležni gradski ured.

Povrh toga, javna rasprava o GUP-u je nakaradno provedena. Od čak 31.000 pristiglih primjedbi, prihvaćeno je ukupno samo 17 primjedbi koje su uputila gradska tijela ili službe.

“Nije prihvaćena niti jedna primjedba građana, udruga, inicijativa i strukovnih organizacija. Ovime je pokazano kako je održana javna rasprava bila samo farsa”, smatraju aktivisti Zelene akcije. Postoji još niz postupovnih povreda, poput činjenice da za ovakve izmjene Ministarstvo zaštite okoliša uopće nije napravilo “Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš” te da planska rješenja izmjena GUP-a nisu u skladu s usvojenim ciljevima tih izmjena.

Zbog svega, jedina odluka koju Ministarstvo treba donijeti jest uskraćivanje suglasnosti za ovakav GUP i obustava postupka donošenja, smatraju predstavnici triju udruga – Bernard Ivčić (Zelena akcija), Gordana Pasanec (udruga građana Siget) i Iva Marčetić (Pravo na grad). Zaključuju da nakon toga gradske institucije trebaju pokrenuti izradu potpuno novog GUP-a temeljenog na stručnim podlogama, održivom razvoju i potrebama građanki i građana. (zg-magazin)