Ministarstvo graditeljstva sufinancira sanacije klizišta i gradnju komunalne infrastrukture

Ministarstvo graditeljstva sufinancira sanacije klizišta i gradnju komunalne infrastrukture

Ministar Štromar je naglasio kako je izmjenama nekih zakonskih akata omogućeno u ovoj godini povećanje proračuna općinama i gradovima koji imaju izuzetno male prihode po stanovniku te će im se tako pomoći da zadovolje osnovne potrebe svojih građana.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar danas je na konferenciji za novinare objavio tri javna poziva za sufinanciranje projekata jedinica lokalne i područne samouprave. Raspisani javni pozivi odnose se na sufinanciranje izrade poslovnih planova jedinica područne i lokalne samouprave, sufinanciranje projekata sanacije klizišta, sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda.

Kako je rečeno za projekte jedinica lokalne i područne samouprave Ministarstvo je ove godine osiguralo 53,2 milijuna kuna.

„Ministarstvo je novac skupilo od legalizacije zgrada da se tim sredstvima pomogne općinama koje nemaju dostatni proračun kako bi se poboljšala komunalna i ostala infrastruktura te unaprijedio standard življenja građana u tim općinama“, rekao je ministar Štromar.

Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne samouprave u 2018. godini otvoren je za prijave od 16 veljače. Za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine u proračunu Republike Hrvatske Ministarstvo je osiguralo 3,1 milijun kuna, a zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti predstavnici općina, gradova i županija.

„Radi se o sufinanciranju izrade potpuno novih dokumenata, izmjene i dopune prostornih planova županije ili grada Zagreba, prostornih planova za uređenje gradova ili općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja”, istaknuo je ministar. Prijave se zaprimaju do 30 rujna 2018 godine. Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom obrascu prijave zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na adresu e pošte prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr. Ministarstvo sufinancira do 50 posto izrade ili izmjene prostornih planova lokalne razine.

U Hrvatskoj više od 300 klizišta

Za sanaciju klizišta u Državnom proračunu za 2018. godinu osigurano je 10 milijuna kuna, a prihvatljivi podnosioci zahtjeva su općine i gradovi. Prijave se mogu podnositi u roku 30 dana od dana objave javnog poziva dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koji se sufinanciraju do 31 prosinca 2018 godine. Ministarstvo će sufinancirati do 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

„Radi se o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova na sanaciji klizišta. Cilj je sanacija i sprjčavanje štetnih posljedica klizišta“, rekao je Štromar. Dodao je kako se ovim pozivom želi spriječiti ugrožavanje života i imovine na osjetljivim područjima,ali i omogućiti građanima dolazak do njihovih kuća i gospodarskih objekata.

Naglasio je kako u Hrvatskoj je više od 300 klizišta i niti jedno od njih nije riješeno na adekvatan način te će se to morati riješiti u narednom razdoblju. Sredstva za taj problem su osigurala i druga ministarstva i fondovi te će se natječaji uskoro objaviti.

Za razvoj komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda osigurano je 40,1 milijun kuna, a podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine sukladno odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti. Sufinancirat će se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva.

Prijave se mogu podnositi u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koji se sufinanciraju do 31 prosinca 2018 godine. Ministar Štromar je naglasio da maksimalan iznos koji općina ili grad mogu dobiti je 450 tisuća kuna, a mogu prijaviti do dva projekta. Ministarstvo sufinancira do 80 posto, ali prema stupnju razvijenosti se definira postotak sufinanciranja.

„Uglavnom se radi o asfaltiranju nerazvrstanih cesta,dogradnji dječjih vrtića, dogradnji ambulanti, javnoj rasvjeti,obnavljanju vatrogasnih domova,sportskih svlačionica, svemu što je stvarno potrebno građanima u općinama i gradovima. Time pomažemo više onima u ruralnim krajevima, sufinanciramo samo prvih šest indeksiranih općina i gradova. Lani smo imali ovakav natječaj i uložili smo 41 milijun kuna te su načelnici i gradonačelnici bili izuzetno zadovoljni mogućnostima financiranja”, rekao je Štromar. Naglasio je kako izmjenama nekih zakonskih akata omogućeno u ovoj godini povećanje proračuna općinama i gradovima koji imaju izuzetno male prihode po stanovniku te će im se tako pomoći da zadovolje osnovne potrebe svojih građana.

Ivana Vranješ

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni