Milijun kuna za organizaciju turističkih manifestacija

Milijun kuna za organizaciju turističkih manifestacija

Županija daje bespovratne potpore  za organiziranje i održavanje gospodarskih, tradicijskih, kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija na području županije koje potiču razvitak turističke djelatnosti

Zagrebačka županija i u slijedećoj godini nastavlja s poticanjem i financiranjem mnogobrojnih programa i projekata s ciljem obogaćivanja turističke ponude i pozicioniranja Zagrebačke županije kao zanimljive turističke destinacije. Tako je raspisan milijun kuna vrijedan natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih potpora u 2014. godini za organiziranje i održavanje gospodarskih, tradicijskih, kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija na području županije koje potiču razvitak turističke djelatnosti. Natječaj je otvoren do 30. siječnja 2014. godine.

Uz popunjen prijavni obrazac za natječaj, obavezno je priložiti program, organizacijski i financijski plan manifestacije s podacima o organizatoru i suorganizatorima, karakteristike manifestacije te pojašnjenje autentičnosti, tradicije i posebnosti u odnosu na slične manifestacije, dokaz o pravnom statusu organizatora (izvadak iz odgovarajućeg registra), potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 6 mjeseci.

Sredstva iz natječaja biti će namijenjena za sufinanciranje: aktivnosti i radova na neposrednoj realizaciji manifestacije, promotivnih aktivnosti, troškova organizacije kulturno-umjetničkog programa, izrade promidžbenih materijala, troškova prijevoza i smještaja sudionika itd.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr), a više informacija može se dobiti na tel. broju 01/ 6009421 ili e-mailom na a.zelic@zagrebacka-zupanija.hr. Prijave i natječajna dokumentacija dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72,  PP 974, 10001 Zagreb s naznakom „natječaj za turističke manifestacije“.

Inače, Zagrebačka je županija za turizam u 2014. godini predvidjela oko 3,6 milijuna kuna.  (zg-magazin)