Milijun kuna za organizaciju turističkih manifestacija

Milijun kuna za organizaciju turističkih manifestacija

Maksimalni iznos potpore za pojedinu manifestaciju iznosi 100.000 kuna po pojedinom korisniku

Zagrebačka županija raspisala je milijun kuna vrijedan javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije u 2016. godini. Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2016. godine.

Pravo na potporu za manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke županije mogu ostvariti javne ustanove, ustanove u kulturi, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i udruženja obrtnika koje su registrirane na području Zagrebačke županije i koje organiziraju manifestaciju na njezinom području.

Podnositelj zahtijeva može prijaviti i ostvariti potpore za najviše dvije manifestacije, a potpora može iznositi do 75 posto prihvatljivih troškova manifestacije za javne ustanove, ustanove u kulturi, turističke zajednice i udruženja obrtnika. Gradovi i općine mogu ostvariti od 50 do 100 posto iznosa vrijednost projekta ovisno o indeksu razvojenosti jednice lokalne samouprave.

Maksimalni iznos potpore za pojedinu manifestaciju iznosi 100.000 kuna po pojedinom korisniku.

Sredstva iz natječaja biti će namijenjena za sufinanciranje najma opreme, nabave radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najma prostora za održavanje događanja, najma prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezanih uz organizaciju, troškove smještaja, putne troškove, troškove promocije, usluge zaštitarske službe i druge troškove.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr), a više informacija može se dobiti na telefon 01/ 6009-425 ili 6009-457 ili e-mailom na v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr. Prijave i natječajna dokumentacija dostavljaju se poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb s naznakom „Prijava za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije“ ili osobno u Pisarnicu na istoj adresi na 6. katu. (zg-magazin)