Milan Bandić: Kad obavljaš javne poslove – zaboravi privatno!

Milan Bandić: Kad obavljaš javne poslove – zaboravi privatno!

Pozdravljajući prisutne, gradonačelnik Bandić podsjetio je na časnu prisegu senatora Dubrovačke Republike prilikom stupanja u javnu službu, a koja je uklesana u kamenu ploču Kneževe palače: Kad obavljaš javne poslove – zaboravi privatno!

U nazočnosti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, njegovih zamjenica i suradnika, zamjenika župana te gradonačelnike i načelnike gradova i općina Zagrebačke županije, u organizaciji Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa RH, jučer je u Staroj gradskoj vijećnici održana edukacija za dužnosnike Grada Zagreba i Zagrebačke županije o pitanjima sukoba interesa i o podnošenju izvješća o imovinskome stanju dužnosnika.

Dosad su takve edukacije provedene u osam županija, a programom su obuhvaćeni gradonačelnici, župani, općinski načelnici i njihovi zamjenici. Povjerenstvo je u okviru preventivne djelatnosti obavezno redovito provoditi edukaciju dužnosnika radi trajnog razvijanja sustave etičkog kodeksa i standarda ponašanja u javnome interesu kao i o potrebi pojašnjavanja obveza iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Na edukaciji se govorilo o svrsi podnošenja izvješća o imovinskome stanju i postupku provjere podataka, a među ostalim, uz raspravu, članovi povjerenstva tumačili su odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa kroz primjere iz prakse.

Pozdravljajući prisutne, gradonačelnik Bandić podsjetio je na časnu prisegu senatora Dubrovačke Republike prilikom stupanja u javnu službu, a koja je uklesana u kamenu ploču Kneževe palače: Kad obavljaš javne poslove – zaboravi privatno!

“Sudbina RH ovisi ponajviše o nama samima”

„Danas 22 godine nakon samostalnosti i suverenosti mlade Republike Hrvatske, njezina sudbina samo manjim dijelom ovisi o zajedničkim EU regulama i međunarodnim, globalnim procesima, a više ovisi o nama samima: koliko i kako radimo, plaćamo li redovito poreze državi, što je za jednog američkog predsjednika bila mjera patriotizma, da li kao predsjednik ili premijer, ministar ili župan, gradonačelnik ili pročelnik zloupotrebljavamo svoj položaj i moć, da li dosljedno poštujemo trodiobu vlasti koja je abeceda pravne države i demokratskog poretka, a to su zakonodavna, izvršna i sudbena vlast. Svi oni dužnosnici koji se toga ne pridržavaju trebaju biti rigorozno kažnjeni, smijenjeni i odstupiti s javne funkcije“, rekao je Bandić i dodao kako smo svjedoci da se mnogi dužnosnici koji upravo spadaju pod Zakon o sprečavanju sukoba interesa ne pridržavaju njihovih odredbi, pa zato ovo Povjerenstvo ima pune ruke posla.

„Kad je pak riječ o zagrebačkoj gradskoj upravi, počevši od mene kao najodgovornijeg i prvog među jednakima, do posljednjeg dužnosnika, nema niti smije biti izuzetaka. Nema nedodirljivih – kako je to netko spretno i sretno formulirao“, poručio je gradonačelnik Zagreba.

„Nadležne državne institucije, razni nadzorni odbori i tijela kontrole, kao i ovo Povjerenstvo, u kojega imamo puno povjerenje, neka odgovorno i savjesno obavljaju svoj posao“, zaključio je gradonačelnik davajući punu potporu ovakvim edukacijama i kontrolama. (zg-magazin)