Međunarodni haiku natječaj na temu “Bijela roda”

Međunarodni haiku natječaj na temu “Bijela roda”

Rode su dio identiteta hrvatskog sela. Njihov dolazak i odlazak najavljuje smjenu godišnjih doba. Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih staništa te tradicionalnih krajolika

U Godini bijele rode u Zagrebačkoj županiji JU Zeleni prsten Zagrebačke županije i Udruga „Tri rijeke“ otvaraju natječaj za haiku na temu Bijela roda. Natječaj se raspisuje u tri kategorije; međunarodni haiku na engleskom jeziku, haiku na hrvatskom jeziku te haiku za učenike osnovnih škola. Cilj raspisivanja natječaja je očuvanje i zaštita populacije bijele rode.

Natječajem se želi upoznati javnost i educirati posebno najmlađe s ovom strogo zaštićenom vrstom čija je prisutnost pokazatelj očuvanog okoliša. Učenici osnovnih škola uz neobjavljene haikue mogu poslati i likovni rad s upisanim haikuom: ilustirani haiku (umjetničko djelo u nekoj od slikarskih tehnika koje nadopunjuje i objašnjava pjesmu), hajgu (umjetničko djelo koje nastaje simbiozom dva umjetnička izričaja, haikuom i umjetničkim djelom), ili foto-hajgu (autor fotoaparatom snima detalj iz prirode na koji se nadovezuje haiku pjesma). Radovi se šalju na e-mail adresu dvrozic@gmail.com ili na Udruga „Tri rijeke“ HPOI, Kolodvorska 44, 10410 Ivanić – Grad.

Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2017. godine a rezultati će biti objavljeni u svibnju mjesecu na stranicama JU Zeleni prsten Zagrebačke županije i udruge „Tri rijeke“. Prosudbena komisija ocijenit će radove. Broj nagrada i pohvala ovisi o broju i kvaliteti radova, a najbolji radovi će biti otisnuti u dvojezičnom zborniku. Nagrade autorima najboljih haiku pjesama sastojat će se od zbornika i plakete a bit će dodijeljene povodom dana bijele rode u kolovozu 2017. godine.

Haiku podrazumijeva povezanost čovjeka s prirodom gdje čovjek u potpunosti razumije da je dijelom prirode a ne njen gospodar. U današnje, moderno doba, jer haiku je pjesma s tradicijom duljom od tisuću godina, možemo slobodno dodati da i putem haikua možemo poraditi na osvješćivanju svoje vezanosti na svoj okoliš i prirodu koja nas okružuje.

Bijela roda i čovjek oduvijek su bili povezani. Bijele rode većinu svog života provedu kraj čovjeka, gnijezde se u selima, na krovovima kuća, crkava, vatrogasnih domova, štagljevima, stupovima od elektre, a hrane na poljoprivrednim površinama. Rode su dio identiteta hrvatskog sela. Njihov dolazak i odlazak najavljuje smjenu godišnjih doba. Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih staništa te tradicionalnih krajolika.

Tekst natječaja dostupan je na stranicama Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije (poveznica). (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni