Međunarodni dan djeteta u znaku izbjegličke krize

Međunarodni dan djeteta u znaku izbjegličke krize

Djeca su najranjivija i uz hranu, pitku vodu i zdravstvenu skrb, potrebno im je osigurati psihosocijalnu pomoć i sigurno mjesto za igru, odmor i učenje

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Inače, Generalna skupština UN-a je 20. studenoga 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta” čija je potpisnica i Republika Hrvatska.

Obilježavanjem ovog dana također se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva. Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića.

Osnovna dječja prava su:
• Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
• Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet;
• Prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
• Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Dug je put do cjelovitog ostvarenja dječjih prava – milijuni djece u svijetu nažalost umiru od bolesti koje su se mogle spriječiti, brojni i dalje ne idu u školu ili pak nemaju što za jesti, a milijuni djece svakodnevno trpe nasilje, zlostavljanje i iskorištavanje…izbjeglice_sirija_makedonija

Ove godine smo posebno osjetljivi na djecu koja prolaze daleki put s Bliskog istoka u potrazi sa sigurnom budućnošću.

„Izbjeglička kriza koja trese Europu zahvatila je i velik broj djece. Mnoga od njih svjedočila su užasima rata koji će nepovratno obilježiti njihovo odrastanje. U bijegu, iscrpljena nakon duga puta, djeca trebaju našu pomoć. U toj situaciji ona su najranjivija i uz hranu, pitku vodu i zdravstvenu skrb, potrebno im je osigurati psihosocijalnu pomoć i sigurno mjesto za igru, odmor i učenje. Pozivamo vas da pomognete najmlađima na njihovom putu u bolji život. Neka im boravak u našoj zemlji bude ispunjen mirom, prihvaćanjem i podrškom na koju imaju pravo kao i sva ostala djeca“, poziva UNICEF Hrvatska.

I Google je na svojoj početnoj stranici obilježio Međunarodni dan djeteta prigodnim logotipom. (I.C.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni