Međunarodna škola Vedri obzori među najboljim privatnim školama na svijetu

Međunarodna škola Vedri obzori među najboljim privatnim školama na svijetu

Milena Prodanić Tišma: Cilj programa naše škole je pridonijeti razvoju učenika kao samostalnih i odgovornih osoba, pojedinaca i građana razvijenog kritičnog mišljenja koji će aktivno sudjelovati u svim segmentima društvenog djelovanja

Razgovarala: Ivana Vranješ

Međunarodna osnovna škola Vedri obzori iz Zagreba je ušla u finale Svjetskog registra privatnih škola (the World Registry of Private schools) koji dodjeljuje nagradu za vrhunsku humanističku školu. Od ukupno 5000 nominiranih škola iz 56 država, Međunarodna osnovna škola Vedri obzori ušla je među pet finalista kao jedina škola iz Hrvatske. Veliko postignuće škole značajno je i za Republiku Hrvatsku koja se po prvi put smjestila na mapi Svjetskog registra privatnih škola.

U intervjuu za ZG-magazin, osnivačica i ravnateljica Međunarodne osnovne škole Vedri obzori Milena Prodanić Tišma govorila je o počecima rada škole, odgojno-obrazovnom programu te daljnjim planovima škole.

Što za učenike i djelatnike znači nominacija Međunarodne osnovne škole Vedri obzori za svjetsku nagradu najbolje humanističke škole?

Ulazak među finaliste daje nam potvrdu kvalitete našeg dosadašnjeg rada te poticaj za daljnji rad. Nagrada nam također puno znači, budući da se nalazimo u izazovnim vremenima za sve uključene u odgojno-obrazovni proces, odnosno učenike, učitelje, a jednako tako i roditelje.

Po čemu je poseban humanistički pristup odgoju i obrazovanju koji je prepoznat na međunarodnoj razini?

Cilj cjelokupnog programa naše škole je pridonijeti razvoju učenika kao samostalnih i odgovornih osoba, pojedinaca i građana razvijenog kritičnog mišljenja koji će aktivno sudjelovati u svim segmentima društvenog djelovanja te naučiti prepoznati i stvoriti svijest o sebi (identitet, osobnost), kulturi i društvu. Navedeni humanistički pristup postižemo kroz naš međunarodni kurikul kojeg obogaćujemo ciljevima održivog razvoja prema UN-u i radom kroz projekte Erasmusa+ kroz kojeg blisko surađujemo sa EU školama.

Može li postignuće vaše škole biti poticaj i drugim školama?

Vjerujem da ovakva priznanja koja se daju školama u Republici Hrvatskoj mogu biti poticajna za sve koji se bave odgojem i obrazovanjem. Mi smo zaista primjer kako iz jedne male škole od samo petero učenika u relativno kratko vrijeme može nastati jedna poticajna okolina prepoznata od vanjskih dionika za nešto toliko važno kao što je humanistički element školstva.

Kako je došlo do ideje o otvaranju Međunarodne osnovne škole Vedri obzori?

Škola je osnovana 2013. godine. Godinama smo u našoj predškoli pripremali učenike za međunarodne škole kod nas i van Hrvatske te smo nakon dugog niza godina odlučili ponuditi nastavak obrazovanja u vlastitoj ustanovi. Pri otvaranju škole odlučili smo ići korak po korak, tako smo krenuli s petero učenika koji su prešli u prvi razred iz našeg predškolskog programa. Smatram da smo ispravno odlučili jer smo rasli zajedno sa školom. Ideja otvaranja škole došla je iz želje za omogućavanjem vertikale od rane predškolske dobi do srednje škole.

Naravno, razlog je i taj što je postojao interes za daljnjim međunarodnim programom na engleskom jeziku u kojem bi temelj obrazovanja bio rad na učeničkim vještinama. Upravo bit našeg međunarodnog kurikuluma je stjecanje vještina kroz život u školi koje kasnije učenici mogu primjenjivati u svom životu. Tu je također i niz drugih europskih praksi koje smo uveli od samog početka, cjelodnevni program škole, informatika od prvog razreda osnovne škole, rasterećenje učeničkih torbi itd.

Koliko učenika danas pohađa školu i koliko je djelatnika zaposleno?

Školu trenutno pohađa 140 učenika i u njoj je zaposleno 15 učitelja. Škola također ima pedagoga i psihologa zaposlene na puno radno vrijeme.

Tko su polaznici škole i koji su kriteriji upisa?

Školu polaze učenici iz Hrvatske i strani državljani. Jedna od vrijednosti koju neprestano promoviramo je multikulturalnost. Svijest o multikulturalnosti jedan je od ciljeva međunarodnog kurikula koji slijedimo. Pri upisu u našu školu učenici prolaze testiranje engleskog jezika, kako bismo utvrdili razinu engleskog jezika i poznavanje matematike. Kod upisa u prvi razred učenici prolaze test spremnosti. Tu nam je jako bitna i emocionalna spremnost novih polaznika.

Koliko traje školovanje?

Škola je otvorena prema okviru obrazovanja u RH te kao osnovna škola traje osam godina.

A kakav je nastavni plan i program?

Cjelokupna nastava odvija se na engleskom jeziku osim hrvatskog jezika i stranih jezika. Škola prati britanski nacionalni kurikul, obogaćen međunarodnim osnovnoškolskim kurikulom (International Primary Curriculum). Pozitivnu atmosferu i dinamiku zajednice koje su nam od izrazite važnosti potičemo tjednim susretima cijele škole. U vrijeme prije pandemije, svako jutro učenici od prvog do petog razreda započeli bi zajedničkim plesom u koji su uključeni učitelji i cijeli stručni tim. Tih pet minuta nazivamo „Wake and Shake“ i zaista nam svima jako nedostaju ta jutra.

Osim engleskog jezika na kojem se poučava te hrvatskog jezika koji nam je u rasporedu četiri puta tjedno učenici od prvog razreda imaju i dodatan strani jezik. Na zabavan i inovativan način djeci prenosimo nastavno gradivo pa tako primjerice za izvođenje glazbene kulture koristimo inovativni glazbeni kurikulum Charanga. To je jedan od vodećih pristupa glazbene kulture koja kombinira tehnologiju u edukativnom procesu. Materijali su vizualno atraktivni i potiču dječji interes za glazbu. Za matematiku koristimo i program Mathletics koji kroz online igrice omogućuje učenicima da na zabavan način vježbaju ovaj, nekima “najmrskiji” predmet.

Koje kompetencije vaši učenici stječu?

Preporukom se EU vlade pozivaju da učine podučavanje i učenje ključnih kompetencija dijelom svojih strategija za cjeloživotno učenje. Preporuka prepoznaje osam ključnih kompetencija koje su temeljne za svakog pojedinca u društvu temeljenom na znanju. To su komuniciranje na materinskom jeziku – sposobnost izražavanja i tumačenja koncepata, misli, osjećaja, činjenica i mišljenja usmenim i pismenim putem. U našem slučaju to je engleski jezik te hrvatski za naše državljane. Zatim komuniciranje na stranom jeziku, kao što je prethodno navedeno, ali uključuje i vještine posredovanja (tj. sažimanja, parafraziranja, tumačenje ili prevođenje) i međukulturalnog razumijevanja.

Tu su još matematička, znanstvena i tehnološka kompetencija – dobra ovladanost matematičkom pismenošću, razumijevanje prirodnog svijeta i sposobnost primjene znanja i tehnologije. Zatim digitalna kompetencija – sigurna i kritična uporaba informacija i komunikacijskih tehnologija za rad, rekreaciju i komunikaciju te sposobnost upravljanja vlastitim učenjem koja je izrazito važna kod učenika koji nam odlaze u srednju školu.

Učenici naše škole stječu također i socijalne i građanske kompetencije te osjećaj za inicijativu i poduzetništvo – sposobnost pretvaranja ideja u aktivnosti kroz kreativnost, inovacije i poduzimanje rizika, kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima. Škola trenutno zaključuje dvogodišnji Erasmus projekt kojemu je tema bila poduzetništvo i kulturna baština.

Koji su planovi u daljnjem radu škole?

Kako svaku krizu treba promatrati i iz perspektive prilike, a ne samo opasnosti, odlučili smo upravo ovu krizu uzrokovanu koronavirusom iskoristiti za razvijanje našeg mindfulness programa. Primjenjivat ćemo ga uz redovan program kao podršku učenicima u njihovom svakodnevnom radu za razvoj koncentracije, njihove fokusiranosti i produktivnosti.

Početkom školske godine svi su učitelji bili upoznati s principima mindfulnessa, a sam program vodi psihologinja naše škole koja je završila MISP (Mindfulness in Schools Project) edukaciju u Londonu. Riječ je o projektu koji su uspostavili učitelji najuspješnijih škola u Velikoj Britaniji te je ujedno najpriznatiji pružatelj treninga i kurikuluma mentalnog zdravlja koji ima za cilj poboljšati život djece doprinoseći njihovom mentalnom zdravlju.

Više od 350.000 učenika diljem svijeta uključeno je u MISP program koji razvija njihove akademske, socijalne i emotivne vještine. Program mentalno zdravlje smatra jednako važnim kao i druge školske predmete, a koronavirus kriza dodatno je potvrdila da fokus u obrazovanju trebamo staviti i na mentalno zdravlje učenika. Izuzetno sam ponosna i sretna što su učenici Međunarodne osnovne škole Vedri obzori od rujna ove godine dio ovog svjetski priznatog važnog programa koji će ojačati njihovu koncentraciju, fokusiranost i produktivnost.