Marijana Petir za bolje radne uvjete žena zaposlenih u trgovini

Marijana Petir za bolje radne uvjete žena zaposlenih u trgovini

Usvojenim amandmanom zastupnice Petir koji je usvojen, poziva se Komisiju da putem relevantnog zakonodavstva osigura dostojanstveno radno vrijeme za sve zaposlene, učinkovitije jamči središnje mjesto zdravlja i sigurnosti, ravnoteže radnog i privatnog života i socijalne kohezije kao i potreban zajednički dan u tjednu za odmor

Odbor za prava žena i jednakost spolova usvojio je na svojoj sjednici u srijedu Strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2014-2020. s amandmanima koje je podnijela hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir. Taj će se dokument uzeti u obzir prilikom izrade nove strategije o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje od narednih pet godina.

Kako ističe u svom amandmanu zastupnica Petir, društveno – gospodarska kriza dovela je do porasta usvajanja zakonodavstva koje dopušta produženo radno vrijeme do kasnih večernjih sati, rad po noći, blagdanima i nedjeljom, porast ugovora na određeno i skraćeno radno vrijeme koje posebno pogađa mlade te nereguliranje ugovorno zajamčenog vremena odmora, čime je posebno pogođen uslužni sektor (trgovina) u kojem većinu zaposlenih čine žene. Sve to ima izravne negativne posljedice na radne uvjete i zdravlje zaposlenika te na osiguranje ravnoteže radnog i privatnog života i socijalne kohezije.

Amandmanom zastupnice Marijane Petir koji je usvojen, poziva se Komisiju da kroz Direktivu o radnom vremenu i putem drugog relevantnog zakonodavstva osigura dostojanstveno radno vrijeme za sve zaposlene, učinkovitije jamči središnje mjesto zdravlja i sigurnosti, ravnoteže radnog i privatnog života i socijalne kohezije kao i potreban zajednički dan u tjednu za odmor.

Petir je predlagala da se definira da bi to u pravilu trebala biti nedjelja no taj prijedlog nije dobio potrebnu većinu. Poznato je naime da je upravo Marijana Petir kao zastupnica u Hrvatskom saboru u dva navrata predlagala Izmjene Zakona o trgovini kako bi se radnicama u trgovini osigurao barem jedan slobodan dan u tjednu te je predlagala da to bude nedjelja. U oba navrata, izmjene Zakona koje je Petir predlagala su usvojene, no nakon žalbe velikih trgovačkih lanaca, ta je odredba pala na Ustavnom sudu.

„Usvajanjem amandmana koji sam predložila, a kojim se utvrđuje potreba definiranja zajedničkog dana u tjednu za odmor ipak se pomičemo nabolje jer će ta odredba postati dio europske strategije koju će sve države članice trebati poštivati“, rekla je zastupnica Petir.

Usvojen je i njezin amandman kojim se ohrabruje države članice da osiguraju ravnomjeran pristup radnim pravima i zdravstvenim uslugama svim stanovnicima s posebnom pozornošću na ranjive skupine, među kojima se nalaze žene na selu koje su ugrožene pri osiguranju radnih i zdravstvenih prava te nemaju pristup javnozdravstvenim uslugama, specijalističkim pregledima i pregledima ranog otkrivanja raka. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni