Malčićeve slike kao komentari na svakodnevni život

Malčićeve slike kao komentari na svakodnevni život

Razgovor u povodu – Ivica Malčić

O ciklusu Prekriženih slika: »Nekada smo križali datume, kada bi taj dan završio, a ovdje govorimo o završenim slikama, uspio sam taj dan naslikati sliku«

Razgovarao: Miroslav Pelikan

Akademski slikar Ivica Malčić,rođen je u Zagreb, 26. rujna 1964. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1996. (Miroslav Šutej). Autor je iznimno zanimljivog opusa, koga čini niz specifičnih ciklusa slika u srednjem i manjem formatu, rezultat kontinuiranih likovnih istraživanja.

Kontinuirano radite?

Da, svako jutro dolazim u atelijer, redovni odlazak na posao. Dvadeset i pet godina idem s veseljem.

Okruženi smo u vašem gornjogradskom atelijeru brojnim slikama.

To su manji i srednji formati formati, nekoliko godina intenzivnog rada.

Unutar tog obilja su različiti ciklusi.

Da, prvo ciklus Prekriženih slika. Nekada smo križali datume, kada bi taj dan završio, a ovdje govorimo o završenim slikama, uspio sam taj dan naslikati sliku. Zatim nastavljamn slikati na drvu s podloženim papirom. Ovdje bih istaknuo i ciklus rađen na propagandnim materijalima, između cijena, koje su vidljive i na tim slikama. Znate, umjetnik se mora vratiti dva koraka unatrag da bi dobio nešto novo. Moram spomenuti i ciklus Bad painting, ekspresivnije rađen. Težim tome da se pojedini radovi iskristaliziraju i onda ću nastaviti u tome pravcu.

Što je s motivikom?

Riječ je o potpuno imaginarnim motivima, ponekad se vraćam motivima od prije, kao ovi jeleni, školske ploče, zatim puno malih slika u jednoj slici.

Slikate isključivo na lesonitu i iverici.

Točno. Na ivericu kaširam papir i slikam, a na na lesonitu izravno slikam.

I dalje srednji i mali format.

Našao sam se u tim formatima. Oni su vrlo, vrlo različiti, nikada nisu jednaki.

Mogu li vaše cikluse nazvati pogledima, komentarima na svakodnevni život?

Mogu, sve je to povezano s mojim životom,to su slike iz moga života.

Monografija?

Objavljena su mi dva časopisa „365 dnevničkih crteža“.

Izložbe?

Iduće godine.

Govorite o bad paintingu, je li to angažirano slikarstvo?

Dekorativno nije, komercijalno nije, onda je sigurno angažirano.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni