Loš eksperiment s gradskim otpadom

Loš eksperiment s gradskim otpadom

Zelena akcija i incijativa Pravo na grad poručuju da nakon dugogodišnje bezuspješne politike gospodarenja otpadom koju provodi zagrebački gradonačelnik Bandić, sada je u svojoj predizbornoj kampanji odlučio pokrenuti novi loš eksperiment s odvozom miješanog komunalnog otpada. Tako je od početka kolovoza, temeljem njegove odluke, Čistoća u gotovo cijelom Zagrebu smanjila broj odvoza miješanog komunalnog otpada s tri puta tjedno na dva puta ili čak jednom tjedno u perifernim dijelovima grada.

Smanjeni broj odvoza bez temeljite reforme nepravedne naplate i unaprjeđenja sustava odvajanja očigledno je još jedan od paušalnih poteza zagrebačkog gradonačelnika, sukladno dosadašnjoj praksi u predizborno vrijeme, konstatiraju u Zelenoj akciji. Naime, od kraja prošle godine se račun građana formira na osnovi procijenjenog tj. izmišljenog fiksnog volumena spremnika za miješani otpad i fiksnog broja odvoza koji ne odgovaraju potrebama građana. Ovu odluku gradonačelnik Bandić donio je uoči prošlogodišnjih izbora. Većina građana Zagreba tako plaća previsoke račune za otpad kojeg niti ne proizvedu zato jer često spremnike za otpad niti ne napune do kraja, a naplaćuje im se odvoz punog volumena spremnika.

Uoči izbora u rujnu ove godine, gradonačelnik Bandić radi novi eksperiment smanjujući broj odvoza otpada i poziva građane da odvajaju otpad kako bi im ostalo što manje miješanog otpada kojeg treba odvesti. Građani neće odvajati više otpada ako im se ne omogući adekvatna infrastruktura, tj. kante za različite vrste otpada koje su im postavljene pored spremnika za miješani otpad. Upravo takav napredak u infrastrukturi Zeleni zahtijevaju godinama, a gradonačelnik ga uporno odbija. Bez toga, neće doći do smanjenja količine miješanog komunalnog otpada, na Jakuševac ćemo i dalje odlagati ogromne količine otpada, a građani koji ulažu trud i odvajaju otpad će i dalje plaćati isti iznos kao i oni građani koji ništa ne odvajaju nego sve bacaju u istu kantu.

Jedino će, ako se potvrde medijski natpisi o planovima za privatizaciju gospodarenja otpadom u Zagrebu, privatnim tvrtkama biti jeftinije dobiti koncesiju za manji broj odvoza otpada. Ako se planovi o privatizaciji pokažu točnim, to će značiti da je ovakvo paušalno smanjenje broja odvoza otpada i u službi pogodovanja otpadnom lobiju.

Aktivisti smatraju da bi prvo svim građanima, bez obzira u kojem dijelu grada žive, ispred ulaza u zgrade i kuće trebalo postaviti kante za odvojeno prikupljanje otpada te bi svima trebalo biti omogućeno da sami odrede koji volumen spremnika za miješani otpad im je potreban. Tek nakon tako zadovoljenih preduvjeta, mogao bi se smanjiti broj odvoza otpada. Kombinacijom navedenih mjera, građanima koji bi odvajali otpad omogućila bi se pravedna naplata i smanjenje računa. Međutim, s eksperimentom koji preskače početne korake neće se dogoditi nikakve dugotrajne promjene u nekvalitetnoj usluzi i nepravednoj naplati odvoza otpada u Zagrebu.

Zg-magazin

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni