“Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost pojedine nekretnine”

“Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost pojedine nekretnine”

Najmanji postotak riješenih zahtjeva imaju upravni odjeli u Karlovačkoj županiji i Vukovarsko-srijemskoj županiji te upravni odjeli Grada Makarske i Grada Trogira.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar u srijedu je na konferenciji za novinare pozvao građane, koji još nisu, da predaju zahtjeve za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, a krajnji rok za legalizaciju je 30 lipanj 2018 godine.

Legalizirati se može samo ona zgrada koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21 lipnja 2011, na nekoj državnoj digitalnoj ortofoto karti, katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21 lipnja 2011 godine.

Zgrade izgrađene nakon 21 lipnja 2011 godine ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev. „Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost pojedine nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja. Samo legalna gradnja može biti predmet kupoprodaje“, istaknuo je ministar Štromar. Dodao je da po novom Zakonu već je zaprimljeno 12 749 zahtjeva za legalizaciju, a od toga je pravomoćno riješeno 3.914 zahtjeva.„ Kad gledamo legalizaciju koja je bila u prvom zakonu znači do 30 lipnja 2013 godine kad je bio rok za prijavu bilo je 826 948 zahtjeva, a do danas je izdano 635 113 rješenja što znači 76,80 posto“, rekao je ministar.

Najveći broj zahtjeva riješen je u pojedinim gradskim uredima i to Dubrovniku, Vukovaru, Zagrebu, Poreču te Gradu Virovitici koji su riješili preko 90 posto zahtjeva. Najmanji postotak riješenih zahtjeva imaju upravni odjeli u Karlovačkoj županiji i Vukovarsko-srijemskoj županiji te upravni odjeli Grada Makarske i Grada Trogira.

Ministar je pojasnio da postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom županijskom ili gradskom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi.

Tijek rješavanja zahtjeva može se pratiti preko podataka koji se objavljuju u Registru izdanih rješenja o izvedenom stanju https://legalizacija.mgipu.hr/izvjesce.  Za građevine koje su bespravno sagrađene ili rekonstruirane nakon 21 lipnja 2011, a vlasnici ih žele legalizirati, potrebno se obratiti lokalnom upravnom odjelu nadležnom za izdavanje dozvola za gradnju radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja putem građevinske inspekcije kontinuirano nadzire uklanjanje nezakonito izgrađenih građevina diljem Hrvatske te je tijekom 2017 godine većinom od strane samih vlasnika, odnosno investitora uklonjeno 316 bespravnih građevina.

Ministar je rekao da od 2013 godine raste broj prijava o početku građenja na temelju akata za građenje, a smanjuje se broj prijava o nezakonitom građenju, što ukazuje na postupno poboljšanje stanja u području zakonitosti građenja. Kao primjer istaknuto je da 2012 godine od ukupno zaprimljenih 11 tisuća prijava, oko 6 tisuća odnosilo se na prijave bespravnog građenja te oko 5 tisuća prijava na početaka građenja, 2017 godine bilo je oko 15 tisuća prijava, 10 500 je prijava početka građenja te 4 tisuće prijava o nezakonitom građenju.

„U opticaju su i krivotvorena rješenja o izvedenom stanju, pronašli smo ih i sve smo prijavili Državnom odvjetništvu te se radi analiza odakle ljudima krivotvorena rješenja“, istaknuo je ministar Dodao je da Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) kao sustav Ministarstva svakom građaninu putem geoportala omogućava na jednostavan način pristup informacijama o korištenju prostora. ISPU nudi i pregled katastarskih podataka te podataka o izdanim dozvolama, podatke o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada, digitalne ortofoto karte, topografske karte kao i mrežne usluge pregleda odabranih karata važećih prostornih planova.

Ivana Vranješ