Kvaliteta vode u jezeru Jarun s godinama sve lošija

Kvaliteta vode u jezeru Jarun s godinama sve lošija

(Foto: www.croatia-times.com)

Intenzivno višenamjensko korištenje jezera za sportske i rekreativne aktivnosti te ribolov, taloženje sedimenata i prirodno “starenje” jezera ukazuju na trend dugoročnog pogoršanja kakvoće vode u jezeru

Boris Jagačić

Kupališna sezona na zagrebačkim jezerima već je na pomolu. Ljubitelji kupanja u »zagrebačkom moru« će, međutim, biti razočarani jer (kao što smo već pisali), kupanje ove godine nije preporučljivo na većem dijelu Jaruna. Kako doznajemo u ustanovi Upravljanje sportskim objektima (USO), za kupanje u trajanju kupališne sezone – od 1. lipnja do 15. rujna 2018. adekvatne su samo plaža Otok veslača i plaža Otok Trešnjevka.

Da stvari budu još gore, pokazatelji govore da je kvaliteta vode u Jarunu s godinama sve lošija, pa se nameće pitanje kakve će situacija s kupanjem biti već nagodinu, ako se ništa ne poduzme.

Na ostale tri jarunske plaže – Velikom i Malom jezeru te Otoku Univerzijade, na kojima kupanje nije preporučeno, no ujedno ne i zabranjeno, kupanje će biti dopušteno na vlastitu odgovornost. U skladu s tim na ovim će plažama stajati table s natpisom »Kupanje na vlastitu odgovornost«, a i na njima će dežurati spasilačka i liječnička služba.

Iz USO-a objašnjavaju da je voda za kupanje na službenom gradskom kupalištu Jarun podložna stalnim utjecajima okoline i vremenskim uvjetima (sunce, kiša, vjetar, i sl.), što sve zajedno utječe na njenu kakvoću i zdravstvenu ispravnost.

Kvaliteta vode se provjerava u skladu s Uredbi o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14) u kojoj je, među ostalim, propisana dinamika ispitivanja, mikrobiološki pokazatelji i granične vrijednosti prema kojima se donosi pojedinačna i godišnja ocjena.

Prema Uredbi, nadzor nad kupališnom sezonom provodi Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, koji provodi ispitivanja vode za kupanje u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna (svaka dva tjedna) te jednom u predsezoni.

Ocjena o pojedinačnoj kakvoći vode donosi se nakon svakog ispitivanja, dok se ocjena godišnje kakvoće vode, na kojoj se temelji odluka o lokacijama za kupanje, donosi se na kraju sezone kupanja i temelji na statističkom izračunu određenom u Uredbi, pojašnjavaju u USO-u.

Rezultati izvrsni, a ocjena nezadovoljavajuća

Zbog zadanog načina izračuna godišnje ocjene dolazi do situacija kada su svi pojedinačni uzorci u sezoni zadovoljavajući, no izračunom se dobiva nezadovoljavajuća godišnja ocjena.

»Takav slučaj imamo i ove godine. Naime, svi pojedinačni rezultati prema kojima se računala godišnja ocjena bili su izvrsni (89 %) ili dobri (11 %), no nakon izračuna na tri plaže je voda ocijenjena kao nezadovoljavajuća«, ističu u Ustanovi. Tako je, primjerice, analiza koju je 28. ožujka »Štampar« proveo na svim ispitnim točkama, koje obuhvaćaju sve plaže pokazala izvrsnu kakvoću vode.

Iako su odlukom samo dvije plaže proglašene lokacijama za kupanje u 2018. godini, ispitivanja kakvoće vode i dalje će se provodit će se na svim jarunskim plažama. Rezultati ispitivanja bit će dostupni na info ormarićima uz plaže i mrežnim stranicama USO i NZJZ »Dr. Andrija Štampar«.

Zdravstvena ispravnost vode ocjenjuje se temeljem mikrobioloških, odnosno bakterioloških pokazatelja te se ispituje prisustvo bakterije Escherichia coli i bakterija iz skupine crijevnih enterokoka.

»Ti mikroorganizmi normalni su dio bakterijske flore probavnog trakta ljudi, toplokrvnih životinja (sisavci, ptice) i dio flore okoliša. Kada je vrijednost tih pokazatelja u zadanom volumenu vode niža od gornje granične vrijednosti tada je voda izvrsne, dobre ili zadovoljavajuće kakvoće. Tijekom sezone kupanja 2017. rezultat svakog pojedinog uzorkovanja na svakoj od točaka bio je unutar granica dozvoljenog tj. ispod gornje granice maksimalno dopuštene granične vrijednosti«, ističu u USO-u.

»Starenje« jezera

No ipak ne demantiraju konstataciju da je kvaliteta jarunske vode iz godine u godinu sve lošija. Naime, jezero Jarun pripada kategoriji relativno plitkih, eutrofnih jezera, s velikom primarnom produkcijom, gdje svjetlost većinom prodire do dna. Također, jezero se intenzivno i višenamjenski koristi za sportske i rekreativne aktivnosti, kupalište te kao ribolovna zona.

»U jezeru se odvijaju prirodni procesi eutrofizacije (povećanje količine organske tvari) kao i taloženja sedimenta koji se intenziviraju višenamjenskim korištenjem. Slijedom svega navedenog, uzimajući u obzir i prirodno “starenje” jezera, postoje pokazatelji koji ukazuju na trend dugoročnog pogoršanja kakvoće vode u jezeru no ispitivani parametri još uvijek pokazuju zadovoljavajuću kakvoću i ne prelaze maksimalne dozvoljene vrijednosti«, odgovaraju nam iz USO-a.

Iako je svojedobno bilo riječi da će se na jezeru Jarun postaviti nova vakuumska kanalizacija koja bi trebala poboljšati kvalitetu vode, sada se o tome više ne govori: https://zg-magazin.com.hr/vakuumska-kanalizacija-osigurat-ce-izvrsnu-vodu-na-jarunskim-plazama/

Iz USO-a napominju da su objekti na području RSC Jarun spojeni su na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje te kanalizacijski sustav na jezeru postoji, a projekti izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg sustava odvodnje da su u nadležnosti su Grada Zagreba.

Vikendima i blagdanima na Jarunu će dežurati 20-ak spasilaca

Za trajanja kupališne sezone (1. 6. – 15. 9. 2018.) liječnička i spasilačka služba će dežurati svaki dan od 10 do 20 sati. Broj potrebnih spasilaca na jezeru varira ovisno o vremenskim prilikama, dobu dana i danima u tjednu. U planu je da se tijekom vikenda i blagdana, kada je posjećenost plaža najveća, na jezeru angažira 20-ak spasilaca.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni