Kubure i mužari moraju biti prijavljeni policiji i označeni

Kubure i mužari moraju biti prijavljeni policiji i označeni

(Foto: Kubura model Uskok 1800, 15 mm / Izvor http://top-kristo.hr/)

Ako vlasnik ne podnese zahtjev za označavanje oružja kategorije C u propisanom roku, ono će se smatrati nelegalnim i biti oduzeto, a protiv odgovorne osobe pokrenut će se prekršajni postupak, poručuju iz policije

Policijska uprava zagrebačka poziva pravne osobe, obrte, udruge i građane da Ministarstvu unutarnjih poslova podnesu zahtjev za označavanje ručnog i ostalog oružja iz kategorije C koje služi za izvođenje glasnog pucanja.

Naime, stupanjem na snagu Pravilnika o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava („Narodne novine“ br. 54/18), 21. lipnja 2018. godine, stvoreni su zakonski preduvjeti za provedbu odredbi članka 15. stavka 13. i 14. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja („Narodne novine“ br. 70/17).

Navedenim odredbama propisano je da oružje iz kategorije C koje služi za izvođenje glasnog pucanja, mora biti označeno propisanom oznakom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog Pravilnik (21. 6. 2018.), a označavanje obavlja MUP.

Zahtjev, zajedno sa oružjem (kubure, puške, ručni i drugi mužari te sl. ), predaje se prema mjestu prebivališta vlasnika oružja policijskoj upravi ili policijskoj postaji, službi nadležnoj za upravne poslove, a u zahtjevu je potrebno navesti podatke o vlasniku oružja ( ime, prezime, OIB, adresa i broj telefona) te podatke o oružju (vrsta oružja).

MUP će nakon označavanja izdati Potvrdu o označenom oružju kategorije C te istu ju dostaviti vlasniku oružja.

Ako vlasnik oružja iz kategorije C, koje služi za izvođenje glasnog pucanja, ne podnese zahtjev za označavanje u propisanom roku, oružje će se smatrati nelegalnim i sukladno članku 86. navedenog Zakona biti oduzeto, a protiv odgovorne osobe, odnosno vlasnika oružja, sukladno odredbama članka 89. ili članka 91. istog Zakona, pokrenut će se prekršajni postupak, poručuju iz policije. (zg-m)