Krvavi dijamanti nisu prijatelji djevojaka

Krvavi dijamanti nisu prijatelji djevojaka

Procjenjuje se da 5 % ukupne proizvodnje u svijetu otpada na “krvave dijamante” što se može činiti malo, međutim, za neke siromašne i nedovoljno razvijene zemlje dijamanti su ključan izvor novca i svaki poremećaj na tržištu dovodi do ozbiljnih kriza u njihovim gospodarstvima. Sredinom 90-tih godina oko 20 % svjetske trgovine dijamantima činili su ilegalni dijamanti

Ratni lordovi u Africi i zapadne tvrtke godinama se bogate na dijamantima kojima se financiraju suludi sukobi. Pridjev “krvavi” dolazi od prakse prikupljanja dijamanata, koja iza sebe ostavlja brojne žrtve nasilja, mučenja, ubojstava, a obuhvaća sve dobne skupine pri čemu se posebno manipulira ženama i djecom. Često su rudnici okupirani od strane pobunjenika, a lokalno stanovništvo prisiljeno na mukotrpan rad. Ogromna količina novca koja je produkt prodaje dijamanata čini nehumane vojne postupke, poput prijetnji, korupcije, mučenja i ubojstva legitimnima.

Afrika, dijamantima najbogatiji kontinent, poprište je unosne trgovine ilegalnim dijamantima čija se vrijednost mjeri u stotinama milijuna dolara. Nažalost, ti se novci koriste isključivo za financiranje ratnih sukoba usprkos nastojanjima međunarodne zajednice da se takvoj trgovini stane na kraj. Problem je dospio u središte zanimanja svjetske javnosti kada se doznalo da se i djelovanje terorističkih skupina djelomično financira prihodima od ilegalne trgovine dijamantima.

Uz dijamante obično se vežu građanski ratovi u Angoli, Sierra Leoneu i DR Kongu. Godine 2014/15. u svijetu je izvađeno dijamanata ukupne vrijednosti 10 milijardi dolara. Procjenjuje se da 5 % ukupne proizvodnje u svijetu otpada na “krvave dijamante” što se može činiti malo, međutim, za neke siromašne i nedovoljno razvijene zemlje dijamanti su ključan izvor novca i svaki poremećaj na tržištu dovodi do ozbiljnih kriza u njihovim gospodarstvima. Sredinom 90-tih godina oko 20 % svjetske trgovine dijamantima činili su ilegalni dijamanti.

Kanada je najbolji primjer kako je moguće zaustaviti kriminal i širenje krvavih dijamanata. Učinjeni su znatni napori da bi se neobrađenim dijamantima utvrdilo točno podrijetlo i lokacija rudnika unutar zemlje. Osmišljen je sustav koji garantira porijeklo dijamanata i njihovu nepovezanost sa ikakvim oblicima konflikta. Također je standardizirano rukovanje dijamantima, pakiranje i markiranje svakog dijamanta s kanadskim porijeklom. Osim branda, Kanada je tako osigurala trgovinu “čistim”, etički zadovoljavajućim draguljima.

Podsjetimo, 2006. godine snimljen je film, pustolovna drama Edwarda Zwicka pod nazivom „Krvavi dijamant“ (engl. „Blood Diamond“)

Ivan Remeta – Johnny

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni