Kružno gospodarstvo

Kružno gospodarstvo

(Izvor ilustracije: MZOE, 2017. g.)

Osnovni problem sve ubrzanijeg života i trenutna dostupnost informacija rađa podcijenjeni problem. Ispravno prevođenje engleskih stručnih naziva, posebno s tehničkih područja na razumljivi i stručno utemeljeni hrvatski jezik. Prikazat će se to na primjeru prevođenja engleskog naziva circular economy.

Na prvi pogled laki zadatak, cirkularna ekonomija. Zašto cirkularna, kada može, kružna. A devedesetih godina načinjena je razlika između ekonomije i gospodarstva. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike imalo je sreću i prevoditelj(ica) je circular economy ispravno preveo na hrvatski kao kružno gospodarstvo.

U nastavku prevoditelj(ica) nisu bili te sreće.

Prvi je sporni izraz design koji je preveden kao dizajn. Netočno. Dokazano je da engleska riječ design ima puno značenja. Na savjetovanju »Tekstilna znanost i gospodarstvo« (2011.) u referatu Zašto je precizna terminologija preduvjet donošenja odluka? rastumačeni su mogući prijevodi.

Prema Ž. Bujasu i Velikom CD rječniku, engleska riječ design može biti:

  • imenica: nacrt, uzorak, skica, dezen, dizajn, konstrukcija, plan, zamisao, namjera…interior design = dizajn interijera = unutrašnje uređenje
  • glagolska imenica: projektiranje, konstruiranje, dizajniranje, oblikovanje
  • pridjev: projektirani, osmišljeni, dizajnirani, kreirani
  • glagol: nacrtati, narisati, napraviti skicu (plan), zasnovati, konstruirati, kreirati, praviti dizajn (op. a. dizajnirati), namjeravati, kaniti, namijeniti, zamisliti.

U duhu ustaljene uporabe riječi dizajn i dizajner u hrvatskom jeziku smisleno je design prevoditi s tuđicom dizajn samo ako se radi o onom dijelu izgleda proizvoda koji se može označiti kao razlika između funkcionalnog oblika i uporabnog oblika. Dakle na onaj dio oblika koji prodaje proizvod. Stoga je ispravno modni ili industrijski dizajn.

Sljedeća slika prikazuje dopunjeni i hrvatski ispravniji tekst izvorne slike. 

Hrvatski ispravniji tekst izvorne slike

Kako se danas aktivnosti vezane uz design pretežno obavljaju s pomoću računala (CAD) riječ dizajn je zamijenjena s odgovarajućim značenjima. Kako proizvodnja uključuje i ponovnu preradu, ostavljeno je samo proizvodnja.

Najveću je promjenu izvorna slika doživjela u dijelu što učiniti s otpadom. Dio otpada može se mehanički oporabiti, reciklirati i ponovno upotrijebiti pri proizvodnji novih dijelova. Preostali otpad može se oporabiti: kemijski ili toplinski, što je spaljivanje. Konačno, preostatak se mora negdje pohraniti.

Prof. emeritus Igor Čatić

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni