“Kritičari, kritičari”

Kritičari, kritičari

Kritičari, kritičari

Sakaj buju našli ti kritičari vu pesmama mojim

I kak štucam dok pišem i kak na desnu se

ustajem,

I kak na levu nogu morti stojim!

Reči moje važeju, mažeju, meni i sebi lažeju

Babica sto, a kilavo dete!

Onaj kaj reči mi gledi, a srčeko mi čuti neče

Naj na mah podbrusi pete!

I semu na koncu, glava mu je zgleda

Kak božičnoj puri v loncu,

jer ne čuje od svoje besede

Ni sreče ni pobede!

Kak duša kriči, kak vu sebi potiho kuha,

Milosti i pušlec ište, kaj taubek zrnce kruha,

I onda sama v kutu neke reči hiće

Tužna, jer kaj bu, bu i bilo bu i biće

I ne čuje zvonca zlatna vu sakoj suzi

Vu toj staroj dobroj kajkavijanskoj tuzi.

 

Nek si kritik dela svoje

Ja, kaj morem, ja bum moje!

Neven Dužević

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni