Kreće se u reformu zagrebačke Gradske uprave

Kreće se u reformu zagrebačke Gradske uprave

Broj gradskih ureda smanjit će se s 27 na 16

Među ostalima, ukidaju se Ured za programe i projekte Europske unije, Ured za demografiju, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i Ured za upravljanje u hitnim situacijama…

Nova zagrebačka vlast započinje s preustrojem Gradske uprave te će smanjiti broj gradskih ureda s 27 na 16. Gradonačelnik Tomislav Tomašević takav je prijedlog već proslijedio Gradskoj skupštini koja će zasjedati 15. srpnja. Tomašvić predlaže da se odluka počne primjenjivati od 31. listopada.

U obrazloženju se ističe da postojeće ustrojstvo Gradske uprave s 27 gradskih upravnih tijela otežava koordinaciju među gradskim tijelima, a time i efikasnost donošenja i provođenja odluka. Također, takvo je ustrojstvo dovelo do strukture radnih mjesta s velikim brojem rukovodećih položaja, kao i značajnih raskoraka u unutarnjem ustrojstvu gradskih upravnih tijela.

»Cilj novog ustroja Gradske uprave je da postane javno odgovorna i učinkovita. To će se postići manjim brojem gradskih upravnih tijela i jasnim linijama odgovornosti, zajedno s promjenama u drugim segmentima«, stoji u obrazloženju. Među ostalim, predviđa se i unapređenje sustava javne nabave te kvalitetno upravljanje gradskom imovinom, unapređenje praksi zapošljavanja i organizacije rada, osnaživanja socijalnog partnerstva te digitalizacija rada Gradske uprave i gradskih poduzeća.

Prema novoj organizaciji rada pojedina gradska upravna tijela bi se spojila, odnosno preuzela poslove od drugih tijela, dok bi se neka ukinula.

S radom bi tako prestalo 11 gradskih ureda, čije će poslove preuzeti drugi uredi, a ustrojit će se jedno novo gradsko upravno tijelo.

Uz Ured gradonačelnika i Stručnu službu gradske uprave, Gradska uprava sastojat će se od još 14 ureda.

NOVA IMENA GRADSKIH UREDA

1. Stručna služba gradske uprave,
2. Ured gradonačelnika,
3. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu,
4. Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,
5. Gradski ured za financije i javnu nabavu,
6. Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
7. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
8. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
9. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,
10. Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
11. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje,
12. Gradski ured za katastar i geodetske poslove,
13. Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost,
14. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode,
15. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove,
16. Stručna služba Gradske skupštine.

UREDI KOJI PRESTAJU S RADOM

1. Ured za programe i projekte Europske unije,
2. Ured za javnu nabavu,
3. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava,
4. Ured za zastupanje,
5. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada,
6. Gradski ured za sport i mlade,
6. Gradski ured za branitelje,
7. Gradski ured za zdravstvo,
8. Ured za demografiju,
9. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo,
10. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove,
11. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

Iz Grada poručuju da će preustrojem uprave ipak biti 16, a ne 15 ureda kako je bilo najavljivano u predizbornoj kampanji. Razlog tom je što je Stručna služba Skupštine Zakonom o Zagrebu uvrštena u gradsku upravu. Nova gradska uprava smatra kako Zakon o Zagrebu treba mijenjati i vratiti Stručnu službu Skupštine na upravljanje samoj Skupštini koja ima samostalne ovlasti. Do tih izmjena, Stručna služba Skupštine će nastaviti raditi i dalje kao samostalan ured.

Prvi natječaji za pročelnike novih ureda raspisat će se odmah nakon što Skupština usvoji novi ustroj Grada Zagreba, ali isprva samo za nekoliko ureda. (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni