Kožić predlaže rebalans proračuna u smjeru osnaživanja gospodarstva

Kožić predlaže rebalans proračuna u smjeru osnaživanja gospodarstva

Proračun Zagrebačke županije rebalansom će se smanjiti za 5 % i iznosit će 463 milijuna kuna, no za gospodarstvo će biti osigurano 85 % više novaca nego što je bilo planirano proračunom za 2020. godinu, izjavio je danas župan Zagrebačke županij Stjepan Kožić.

On će za takav rebalans proračuna u srijedu zatražiti podršku zastupnika Županijske skupštine.

Kožić je pojasnio da je cilj ovog rebalansa osigurati maksimalnu potporu poduzetnicima i poljoprivrednicima, zatim osnažiti dodatno zdravstveni sustav koji je ponio ovu krizu na svojim leđima, ali isto tako osigurati da Županija bude kreator investicija na svom području.

»Ukoliko Skupština prihvati ovakav prijedlog Rebalansa, poduzetnici Zagrebačke županije ove godine mogu računati na 13 milijuna kuna bespovratnih potpora što je 85,71 % više u odnosu na prvotni plan. Više novca dobit će i poljoprivrednici kroz bespovratne potpore u maksimalnom iznosu do 150.000 kuna. Ovim rebalansom prethodno planirani ukupni iznos od 6,5 milijuna kuna diže se na 7,7 milijuna kuna«, rekao je Kožić.

U prijedlogu Rebalansa nalazi se i novi program financijske pomoći sustavu zdravstva uslijed pandemije koronavirusa vrijedan 4,6 milijuna kuna. Sredstva će se osigurati za opremanje COVID ambulanti, trošak plaća zdravstvenih djelatnika u dežurstvima, troškove nabave zaštitne opreme, troškove pokrića najma ordinacija koje svoju djelatnost obavljaju kao zakupci u prostorijama ispostava doma zdravlja itd.

Na više novca, ukupno 27,6 milijuna kuna mogu računati i gradovi i općine kojima će se temeljem natječaja dodjeljivati potpore za realizaciju projekata u gospodarstvu, poljoprivredi, prometu i komunalnoj infrastrukturi te projekata financiranih EU fondovima. Novost je i projekt vezan uz vrtiće u ruralnom području vrijedan 1,8 milijuna kuna kojim će se najslabije razvijenim općinama dodijeliti sredstva koja će se trošiti za podizanje kvalitete predškolskog obrazovanja.

Župan Kožić istaknuo je kako Zagrebačka županija neće odustati od gradnje škola jer to je način da županija sukladno svojim nadležnostima potiče investicije i tako da svoj doprinos gospodarstvu kroz angažman građevinskog sektora.

»Sve proračunom planirane kapitalne investicije u školstvu ići će u realizaciju i to uz vlastita sredstva te pomoć kredita od 80 milijuna kuna kojeg ćemo realizirati kroz dvije godine, a za kojeg smo naravno prethodno dobili odobrenje Vlade RH i to za realizaciju 13 projekata«, rekao je župan. (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni