Kosor posjetio savjetovalište „Luka Ritz“

Bilo bi dobro okupiti dosadašnje dobitnike Nagrade Luka Ritz i vidjeti gdje su i što rade nakon godinu, dvije, tri, pet

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Darinko Kosor danas je posjetio Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih “Luka Ritz”. Primila ga je Suzana Ritz sa suradnicama, a razgovarali su o unapređenju suradnje Gradske skupštine i Savjetovališta.

Predsjednik gradske skupštine upoznao se s programima Savjetovališta. Naime, Savjetovalište u 2013. godini provodi četiri osnovna programa koji uključuju primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju nasilja među djecom i mladima kroz savjetovanje, neformalnu edukaciju i izdavaštvo.

Bilo je i riječi o nedavno dodijeljenoj Nagradi Luka Ritz, nasilje nije hrabrost koju svake godine Gradska skupština dodjeljuje učenicama i učenicima koji su se istaknuli svojim zagovaranjem nenasilja, humanosti i solidarnosti.

„Bilo bi dobro okupiti dosadašnje dobitnike Nagrade Luka Ritz i vidjeti gdje su i što rade nakon godinu, dvije, tri, pet. Željeli bismo čuti i vidjeti jesu li nastavili promovirati nenasilje i toleranciju, te kako je dobivanje nagrade utjecalo na njih same.“, rekao je Darinko Kosor. (zg-mag)