Kosci za kosce u Odranskom polju

Kosci za kosce u Odranskom polju

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije i ove godine organizira manifestaciju ”Kosci za kosce” kojom želi ukazati na važnost očuvanja livada košanica kao prirodnog staništa ptice kosac u zaštićenom području „Značajni krajobraz Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru“. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti na ovim prostorima usko je povezano s očuvanjem života na selu i institucionalnoj podršci ruralnom opstanku  i razvoju.

Manifestacija će se održati u subotu, 6. kolovoza s početkom u 18.00 sati u Odranskom polju Selcu (Veleševec, Općina Orle) kod lovačkog doma LD ”Patka”.

Cilj manifestacije „Kosci za kosce“ je očuvanje jedne od najugroženijih ptica Europe – kosca, koja se gnijezdi na livadama uz vlažna staništa, i edukacija lokalnog stanovništva o načinu i terminu košnje prilagođenom toj vrsti. Kosac (Crex crex) je velik kao grlica, perje mu je tople smeđe boje, a noge relativno duge i snažne. Kosci žive vrlo skrovito i rijetko se mogu vidjeti, svoju prisutnost mužjaci odaju noćnim pjevom”kreks-kreks” koje podsjeća na zvuk brušenja kose (od tuda mu i ime), a za tihih noći čuje se na udaljenosti i do 1 kilometar. Odransko polje još uvijek sadrži očuvane vlažne travnjake na relativno velikoj površini što je rijetkost u Europi. Ovi vlažni travnjaci upravo su jedno od najvažnijih staništa kosca te predstavljaju jedno od deset prirodnih europskih gnjezdilišta ove vrste.

Program:
18.00 sati – Otvorenje manifestacije
– Predstavljanje rezultata istraživanja ptice kosac na Odranskom polju
– Informacije o projektu ,,Obnova drvenog mosta na rijeci Odri“
19.00 sati – Prikaz košnje ručnom kosom
– Natjecanje u košnji i vožnja konjskim zapregama uz rijeku Odru

Zg-magazin

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni