Korona virus, koronavirus ili Coronavirus?

Korona virus, koronavirus ili Coronavirus?

Širenjem nove zarazne bolesti COVID-19 u Kini, ali i u drugim krajevima svijeta, nametnulo se pitanje kako pravilno pisati naziv virusa koji tu bolest uzrokuje.

U medijima su se pojavili valjda svi mogući oblici koji se odnose na konkretan virus, s malim i velikim početnim slovom, spojeno i odvojeno, u latinskom i fonetiziranom obliku (Korona virus, koronavirus, Konornavirus, Corona virus). Kako bismo izbjegli daljnje nedoumice i zbrku, donosimo preporuku Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a to je da se u pisanju koristi oblik koronavirus.

Općenito, virus se u medicini definira kao ‘infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama’. U stručnoj i široj općoj uporabi u hrvatskome su jeziku ustaljeni prilagođeni nazivi za viruse. Prema pravilu o pisanju stručnih naziva malim se početnim slovom pišu svi jednorječni nazivi te svi višerječni nazivi osim riječi koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden od osobnoga imena, npr. ebola, zika / virus zika, virus Zapadnoga Nila / zapadnonilski virus. U skladu s navedenim pravilom piše se i naziv virusa čiji je latinski naziv Coronavirus koji je uzročnik aktualne epidemije.

„U hrvatskome se standardnome jeziku taj naziv preporučuje pisati kao koronavirus, dakle fonetizirano i malim početnim slovom. Umjesto latinskoga naziva Coronavirus, koji se prema pravilu hrvatskome jeziku ne sklanja, prilagođeni oblik koronavirus morfološki se može uklopiti i u sklonidbenu paradigmu hrvatskoga jezika (zaraza koronavirusom, mjere suzbijanja širenja koronavirusa), a s obzirom na to da koronavirus nije samo jedan, nego postoji više vrsta toga virusa, upotrebljava se i njegov množinski oblik koronavirusi”, pojašnjava se u Jezičnom savjetniku IHJJ-a. (ZG-m)