Korak prema popunjavanju praznih poslovnih prostora

Korak prema popunjavanju praznih poslovnih prostora

Odbor je jednoglasno usvojio i izmjenu Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, čime bi, usvoji li takav prijedlog Gradska skupština, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izgubila monopol na priključivanje korisnika na vodovodnu mrežu

Odbor za komunalno gospodarstvo pri Gradskoj skupštini danas je jednoglasno usvojio izmjene Odluke o komunalnoj naknadi kojom se želi potaknuti korištenje praznih poslovnih prostora na području grada Zagreba. Iako se prijedlog odnosio samo na centar grada, članovi Odbora su predložili da se Odluka primjenjuje u svim gradskim zonama. Predloženo je i da se poslovni prostori za koje vlasnici nisu u mogućnosti plaćati komunalnu naknadu, niti ih samostalno iznajmiti privremeno ustupe Gradu Zagrebu radi njihove iskorištenosti, o čemu se Gradski ured za prostorno uređenje još treba očitovati.

Pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje Dinko Bilić objasnio je kako se izmjenama i  dopunama Odluke o komunalnoj naknadi nastoji urediti način naplate komunalne naknade za poslovne prostore koji se ne koriste ili se nisu koristili odnosno u kojima se ne obavlja poslovna djelatnost. Obrazložio je i novu metodologiju obračuna komunalne naknade koja bi  bila niža za prostore koji prethodno nisu bili u funkciji obavljanja poslovne djelatnosti. Također, smanjenjem iznosa komunalne naknade želi se stimulirati nove korisnike poslovnih prostora.

Odbor je jednoglasno usvojio i izmjenu Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, čime bi, usvoji li takav prijedlog Gradska skupština, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izgubila monopol na priključivanje korisnika na vodovodnu mrežu, već bi to mogli raditi sve za to ovlaštene tvrtke.

Odvoz otpada će se plaćati po količini i volumenu

Jednoglasno je podržan i prijedlog odluke o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog otpada te glomaznog otpada. Prema prijedlogu kojeg je obrazložio pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Marijan Maras, korisnici će od 1. srpnja 2014. godine plaćati cijenu odvoza otpada po količini (masi) i volumenu, nevezano uz kvadraturu svog stambenog ili poslovnog prostora. Maras je istaknuo kako je to korak prema smjernicama po kojima se količina otpada u Hrvatskoj do 2018. godine mora smanjiti za 50 %.

Članovi Odbora ocijenili su kako je ovakav način naplate bolji i pravedniji od dosadašnjeg, jedino što će, ako je za suditi po izjavama pročelnika Marasa, usluga Čistoće ipak – poskupiti. Maras je usvojio prijedlog s kojim je izišao predsjednik Odbora Vladimir Ferdelji, a to je da se prije uvođenja ovakvog načina odlaganja i podvoza komunalnog otpada u svim četvrtima krene s pilot projektom u gradskoj četvrti u kojoj bi to bilo najlakše izvesti kako bi se uvidjeli i otklonili eventualni nedostaci sustava. Ferdelji je upozorio kako financijski udar na građana ne smije bili velik te kako treba voditi računa o tome da se Čistoća ne dovede u probleme.

Skupštini će na usvajanje biti proslijeđen Prijedlog zaključka o osnivanju Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom. (B. J.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni