Konferencija Kulturni turizam – vrijednost i značenje za Hrvatsku

Konferencija Kulturni turizam – vrijednost i značenje za Hrvatsku

U Zagrebu će se održati konferencija o kulturnom turizmu i njegovim vrijednostima pod pokroviteljstvom  Ministarstva turizma i Turističke zajednice grada Zagreba. Konferencija se održava u petak, 22. travnja u hotelu Sheraton od 9.00 do 16.00 sati.

Predavači koji će govoriti na konferenciji su Dragana Lucija Ratković Aydemir, Sanja Cikopan Korotaj, Dora Kušan Špalj, Renata Tomljenović, Suzana Marković, Tim Fairhurst i Vlasta Klarić.

Svrha konferencije je odgovoriti na pitanja: Ima li Hrvatska i može li razviti profitabilna i prepoznatljiva odredišta kulturnog turizma. Zašto sektor kulture još uvijek smatra da je kultura u turizmu skriveni potencijal. Kako ga otkriti, kako ga iskoristiti, kako ga staviti u funkciju i učiniti vidljivim za širok spektar korisnika? Koje su naše mega atrakcije? Koji turizam prepoznajemo kao turizam visokih vrijednosti, koji su to sofisticirani i odgovorni korisnici kojima ga možemo ponuditi? Kakvu ulogu kulturni turizam ima u EU politikama za turizam, kakve potrebe imaju strani turoperatori, tko su naši pravi korisnici?

Akcijski plan kulturnog turizma navodi da kulturni turizam, prema kriteriju atraktivnosti, ulazi u skupinu potencijalno vodećih proizvodnih grupa hrvatske turističke ponude. Ujedno svjetska istraživanja navode da oko 40 posto svih međunarodnih putovanja uključuju komponentu kulture. Kultura je vodeći motiv urbanog turizma koji čini 22 posto ukupnog svjetskog turizma, a ujedno i Turinga koji čini 20 posto svjetskog turizma, što zajedno čini značajan volumen turističkih kretanja, odnosno oko 530 milijuna svjetskih putovanja. Tko su ti putnici, kamo putuju, što ih motivira, kakvi su trendovi, kako ih preusmjeriti prema Hrvatskoj, kakav im kulturno turistički sadržaj ponuditi to su pitanja na koja će pokušati odgovoriti predavači na konferenciji KULTURNI TURIZAM – VRIJEDNOST I ZNAČENJE ZA HRVATSKU.

(Zg magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni