Koncert zagrebačkih liječnika pjevača

Gradska skupština Grada Zagreba poziva na koncert u ciklusu “Glazbenici u Gradskoj skupštini”, koji će se održati danas u 19.30 sati, u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5. Nastupit će Zagrebački liječnici pjevači. Ulaz je slobodan.

Muški pjevački zbor Zagrebački liječnici pjevači djeluje četrdesetak godina kao dio Glazbene sekcije Hrvatskog liječničkog zbora, a članovi su mu doktori medicine i dentalne medicine, te studenti spomenutih struka. Trenutno zbor ima četrdesetak aktivnih članova. Od prvog nastupa, 3. lipnja 1971. godine do danas zbor je nastupio više od tristo pedeset puta s temeljnim stavom da ima amaterski karakter i da ne nastupa na festivalima natjecateljskog karaktera. Održali su brojne koncerte u domovini i inozemstvu (Zürich, Geneve, Mainz, Hamburg, Fondi, Trst, Berlin, Rim, Budimpešta, Ljubljana, Maribor, Graz, Ohrid…), kao i brojne nastupe na radiju i televiziji.

Repertoar zbora je klasična polifonija hrvatskih i svjetskih klasika zborske glazbe, djela sakralne baštine, djela liječnika skladatelja, te zabavne glazbe i crnačke duhovne pjesme, i većinu aranžmana napravili su dr. med. Nikica Kalogjera, a u zadnje vrijeme dr. sc. Marko Bergovec. Zbor je osnovan na poticaj dvojice glazbenih zaljubljenika, primariusa dr. Viktora Bojića i prof.dr.sc. Josipa Zergollerna a prvi umjetnički voditelj bio je skladatelj Rudolf Matz do 1974. Od tada do nedavno zborom je ravnao prof.dr.sc. Mijo Bergovec a zadnjih pet godina ravna dr.  med. dent. Leonard Bergovec. Prvi predsjednik zbora bio je prof.dr.sc. Josip Zergollern, od 1982. godine do prije tri godine bio je prof.dr.sc. Milan Ferković a nakon njega predsjednik je prof.dr.sc. Mijo Bergovec.

Program

Izbor iz djela hrvatske i svjetske glazbene baštine

Božićne pjesme

Dirigent: Leonard Bergovec, dr.med.dent.

Solisti: Željko Jurašinović, dr.med.,  Frane Grubišić, dr.med., Filip Baćan, cand.med., prof. dr.sc. Šime Mihatov.

Glasovir: Ivan Šimunec, dr.med.

Recitator: Ivan Kos, dr.med.

Voditelj programa: prof.dr.sc. Mijo Bergovec

(zg-magazin)