“Kišobran”

“Kišobran”

da li je
moj život
poput u parku bačenog
tamnoplavog kišobrana
bez drške
okrenutog naopačke

ha
pa zašto da ne
jer na taj način
on može u sebe
sakupljati kišu
s nebesa

i umjesto da odbija
tisuće i tisuće
kapi vode
on tu vodu života
prima u sebe

da
možda drugačiji
nekome potrgan
neupotrebljiv i odbačen

ali
baš bih mogao biti
takav kišobran

Saša Zavrtnik

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni