Kći ili kćer?

Kći ili kćer?

Ako ste se pitali koji je oblik riječi iz naslova pravilan, odgovor glasi: oba. No to pak ovisi o padežu u kojem se riječ upotrebljava. Nominativ glasi kći, a kćer je akuzativ imenice kći.

Dakle, ispravno je:

Ovo je moja kći (tko? što?).

Volim svoju kćer (koga? što?).

U ostalim padežima jednine i u nominativu, genitivu i vokativu množine imenica kći glasi kćeri.

U dativu, lokativu i instrumentalu množine ima oblik kćerima.

Oblik kćerka ne pripada hrvatskome standardnom jeziku.                      

               

PADEŽ

JEDNINA

MNOŽINA

nominativ

kći

kćeri

genitiv

kćeri

kćeri/kćeriju

dativ

kćeri

kćerima

akuzativ

kćer

kćeri

vokativ

kćeri

kćeri

lokativ

kćeri

kćerima

instrumental

kćeri/kćerju

kćerima

Dok su kod imenica i-sklonidbe nominativ i akuzativ jednaki, kod imenice kći nominativ ima drugu osnovu pa su govornici počeli taj “neobičan” padežni oblik zamjenjivati oblikom koji se čini pravilnijim, no to je pogrešno. (B. J.)