Kasnili računi HEP-a, pošta se vadi na pogrešnu adresu ili krivo usmjerenje pošiljke

Kasnili računi HEP-a, pošta se vadi na pogrešnu adresu ili krivo usmjerenje pošiljke

»Račun koji je stigao 29. 12. ne mogu platiti do 27. 12«, poručuje naš čitatelj

Jedan od naših čitatelja iz Novog Zagreba (podatci poznati redakciji) požalio nam se prije nekoliko dana na rad Hrvatske pošte. Prema njegovim riječima, račun (razlika) Plinoservisa Kuzman koji nosi nadnevak 15. 12. 2017. stigao mu je tek 29. 12. 2017., s rokom uplate do 27. 12. 2017. Čitatelj je uplatio iznos, no kako je poručio »nedopustivo je da dobije račun od HEP-a i spomenute firme dva dana iza roka dospijeća«. Stoga se obratio i HEP-Toplinarstvu poručivši im da moraju riješiti situaciju s poštom i kašnjenjem računa.

Iz HEP-Toplinarstva objašnjavaju da je datum dospijeća računa za isporučenu toplinsku energiju uvijek 15 dana od dana izdavanja računa, što krajnjim kupcima daje dovoljno vremena za podmirenje mjesečnih obveza za isporučenu toplinsku energiju.

Tvrde da svaki mjesec uredno ispostavljaju račune i dostavljaju ih Hrvatskoj pošti d. d. koja, prema Pravilniku o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga, kao davatelj poštanskih usluga ima obavezu poštanske pošiljke za primatelje na području istog grada uručiti u roku od tri dana.

Iako se iz HEP-Toplinarstva kupcu ispričavaju zbog zakašnjele dostave ispravka računa za isporučenu toplinsku energiju za 11/2017., napominju da oni ne mogu utjecati na rad djelatnika Hrvatske pošte d. d., ali će zbog navedene situacije, korisnika izuzeti od obračuna zateznih kamata po računu za 11/2017.

»Ako i redovne račune za isporučenu toplinsku energiju zaprimate oko datuma dospijeća istih, ovim putem Vas obavještavamo da imate mogućnost mjesečne dostave prijepisa računa za toplinsku energiju na adresu elektroničke pošte krajnjeg kupca. U tom će slučaju originalni račun za toplinsku energiju biti dostavljen putem redovne pošte (HP), a na e-mail krajnjeg kupca uputit ćemo prijepis predmetnog računa za toplinsku energiju«, navode u HEP-Toplinarstvu.

U vezi ovog (neusamljenog) slučaja obratili smo se i Hrvatskoj pošti te je po upitu ZG-magazina napravljena provjera na adresi našeg čitatelja.

»Na spomenutoj obavljena je detaljna terenska kontrola kojom nisu utvrđene nepravilnosti. Provedena je anketa korisnika na adresi i korisnici su rad poštara ocijenili vrlo pozitivno te su ga više puta pohvalili«, navode iz Hrvatske pošte.

Nadodaju kako se kvaliteta dostave prati svakodnevno te na navedenom području »nisu zabilježene nepravilnosti«. Dodaju da su mogući razlozi kašnjenja pošiljke »pogrešna adresa ili krivo usmjerenje pošiljke«. Iz HP-a pozivaju sve korisnike da svoje prigovore upute Službi za korisnike Hrvatske pošte putem adrese e-pošte: info@posta.hr ili telefonom na 072 303 304. Zaključuju kako će služba za korisnike po primitku pritužbe na uslugu ili rad u propisanim rokovima ispitati slučaj te korisniku dostaviti odgovor.

Matej Knežević

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni