Kapitalizam ne može spriječiti klimatski aparthejd

Bogati su postali bogati i zahvaljujući jeftinoj i »prljavoj« energiji, bez provođenja mjera zaštite okoliša. Poznat je pristup po kome se povećanje društvenog proizvoda postiže u većoj ili manjoj mjeri na račun okoliša, a da se okolišu kasnije može vratiti dug. Profit nažalost ne prepoznaje tu obavezu dr. sc. Viktor Simončič Jedina tvoja obveza u … Continue reading Kapitalizam ne može spriječiti klimatski aparthejd