“Kapetan Kiborg” posebni gost znanstvene konferencije u Zagrebu

“Kapetan Kiborg” posebni gost znanstvene konferencije u Zagrebu

Foto: www.toptenz.net

Cilj konferencije Visoke poslovne škole Zagreb je otvoriti znanstvenu i stručnu raspravu o mjestu i ulozi čovjeka u digitalnom društvenom okruženju. Na konferenciji će se problematizirati raznovrsne teme digitalnog doba: digitalni marketing i novonastala kultura mreža, kiborgizacija ljudskih bića, procesi ubrzane komercijalizacije medija i dr.

Druga međunarodna znanstveno-stručna konferencija »Fedor Rocco« na temu Život u digitalnom dobu: Društveni aspekti održat će se 18. ožujka. 2016. u Kongresnom centru hotela International u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Gradonačelnika grada Zagreba, Milana Bandića. Pozdravnu riječ konferenciji uputiti će rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.

Organizator konferencije je Visoka poslovna škola Zagreb, osnovana 2006. godine, koja i u programu svojeg stručnog prijediplomskog studija nudi dva smjera – marketing i komunikacije, kao komplementarne discipline, danas potrebne svim organizacijama kako bi se uspješno nosile sa zahtjevima tržišta i potrošača.

Konferencija nosi ime dr. sc. Fedora Rocca, profesora emeritusa (1924. – 2011.g.), dugogodišnjeg profesora Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te jednog od utemeljitelja marketinške teorije i prakse u Hrvatskoj, koji je aktivno sudjelovao u osnivanju Visoke poslovne škole Zagreb te je bio njen prvi dekan od 2006. do 2008. godine.

Rad konferencije će biti podijeljen u tri tematska modula: marketing, komunikacije, suvremene ekonomske teme. U sklopu konferencije »Fedor Rocco« biti će organizirane i dvije radionice namijenjene studentima iz područja marketinga i komunikacija. Radionica marketinga odvijat će se na temu Ulazak u svijet digitalne kampanje, dok će se radionica komunikacija odvijati na temu Budućnost medija: Od interneta do dronova.

Cilj konferencije je otvoriti znanstvenu i stručnu raspravu o mjestu i ulozi čovjeka u digitalnom društvenom okruženju. Na konferenciji će se problematizirati raznovrsne teme digitalnog doba: procesi konvergencije medija, digitalni marketing i novonastala kultura mreža, kiborgizacija ljudskih bića, procesi ubrzane komercijalizacije medija i konglomeracije medijskog vlasništva, te načini na koje se medijske publike nose s novim mogućnostima multiplatformnog medijskog okruženja.

kevin_warwick1Na konferenciji će učestvovati eminentni gosti predavači iz Velike Britanije, Njemačke i Španjolske. Kevin Warwick je zamjenik prorektora za istraživanje na Sveučilištu Coventry, TED govornik i znanstvenik sa 9 počasnih doktorata koji je prvi u svijetu postigao direktnu elektronsku komunikaciju između dva ljudska nervna sustava, što je osnova za misaonu komunikaciju. Riječ je o prvom čovjeku na svijetu s ugrađenim RFID čipom kojeg su u strani medijima dali nadimak Kapetan Kiborg (Captain Cyborg). Tema njegova predavanja je: „Eksperimenti s kiborzima i roboti s mozgom“. U njemu će biti riječi o budućnosti u kojoj roboti imaju biološki ili polu-biološki mozak i u kojoj će neuralni implantati povezati ljudski živčani sustav dvosmjerno s tehnologijom i internetom.

Warwick se ne konferenciju odazvao na osobni poziv profesorice Visoke poslovne škole dr. sc. Ivane Greguric koja je 2013. godine svojim izlaganjem otvorila znanstvenu konferenciju u Oxfordu.

gerhard_gunther1Gerhard Günther je predsjednik uprave i jedan od osnivača Digitalsunray Media, kreativne agencije za digitalne medije, te je specijalist za tehnološke inovacije na području novih, digitalnih i mobilnih medija. Tema njegova predavanja je „Uključenost korisnika, gemifikacija, interakcija – najbolja praksa u mobilnom oglašavanju“ koja daje uvid u praktične primjene iz marketinga mobilne industrije.

ricardo_altimira1Ricardo Altimira, profesor iz Madrida koji preko 25 godina vodi kompanije velikih korporacija te predaje u vrhunskim poslovnim školama u 12 zemalja. Zahvaljujući svojoj stručnosti član je uprave raznih sportskih, zdravstvenih i fitness kompanija od 2004. do danas, te je održao više od 100 radionica o primjeni metode Design Thinking. Tema njegova predavanja je „Metoda „design thinking“ za mala i srednja poduzeća u digitalnom dobu” u kojem će prikazati kako kreativno razmišljanje utječe na poboljšanje odnosa s kupcima, te pomaganje razvijanja digitalnih vještina.

Uz strane goste nastupit će i domaći stručnjaci: Prof. emer. Igor Čatić , s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sanja Petek Mujačić, izvršna direktorica agencije Bruketa&Žinić OM, te Silvija Londero, direktorica i glavna urednica Media servisa.

Medijski pokrovitelj Konferencije je portal ZG-magazin.

Više informacija o Konferenciji na: http://www.vpsz.hr/hr/fedor/.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni