Kako hrvatska industrija pomaže ispuniti ciljeve EU strategije za plastiku

Kako hrvatska industrija pomaže ispuniti ciljeve EU strategije za plastiku

MORE je jedinstvena IT platforma i alat koji se koristi za praćenje izvedbe projekta i količine ugradnje recikliranih polimera u Europi u nove proizvode

mr. Gordana Pehnec Pavlović, dipl. inž.

Problem otpadne plastike jedna je od najvažnijih tema današnjice kojom se zadnjih nekoliko godina Europska komisija intenzivno bavi. Produkt tih aktivnosti je niz zakonskih propisa od kojih su najznačajniji Akcijski plan za kružno gospodarstvo (2015.) i Europska strategija za plastiku (2018.) koji predstavljaju temelj budućeg poslovanja industrije plastike. Industrija plastike u EU, a tako i u RH svjesna problema pozdravlja napore EK i želi dati svoj pozitivan doprinos u rješavanju problema. Istovremeno, industrija ukazuje na potrebu suradnje svih dionika u lancu vrijednosti u ispunjavanju zadanog cilja. Naime, bez suradnje svih dionika problem nije moguće riješiti niti ispuniti ciljeve koje je pred države članice EU postavila EK novim zakonodavstvom koji je u postupku implementacije u države članice.

Europska komisija je postavila cilj, do 2025. godine europska industrija treba ugraditi 10 milijuna tona reciklata u nove proizvode. Danas se u proizvodnju vraća 5 milijuna tona tako da postavljeni cilj predstavlja velik izazov za industriju. Industrija prerade plastike ima značajnu ulogu u ispunjavanju zadanog cilja i prelazu sa linearnog na kružno gospodarstvo. Obveza izvještavanja EK o količini i kvaliteti reciklata ugrađenog u nove proizvode najlakše se može pratiti u pogonima za preradu plastike. Temeljem istog, EU udruženje industrije plastike i gume – EuPC uz službenu podršku EK pokrenulo je projekt MORE kojim želi pratiti ugradnju reciklata po državama članicama i o istom izvještavati EK budući da se takvi podaci do sada nisu pratili. Hrvatska gospodarska komora, Udruženje industrije plastike i gume prepoznali su važnost ovog projekta te se priključili kao partner na projektu MORE i nacionalni koordinator koji će pomoći prikupiti tražene podatke za RH.

MORE je jedinstvena IT platforma i alat koji se koristi za praćenje izvedbe projekta i količine ugradnje recikliranih polimera u Europi u nove proizvode. Riječ je o kratkoj anketi koju kontinuirano popunjavaju prerađivači plastike diljem Europe. Projekt je u potpunosti u skladu s pravom EU o tržišnom natjecanju i prati ugradnju reciklata u nove proizvode. Zahtjevi kvalitete su specifični za razne vrste polimera, a projekt MORE omogućit će praćenje ugradnje recikliranih polimera prema vrsti materijala i po različitim tehnologijama prerade.

Platforma za otpad od plastike i gume

Hrvatska industrija plastike i gume okupljena u Hrvatskoj gospodarskoj komori zalaže se za rješavanje problema otpada te nudi stručnu pomoć i znanja. Jedan od prijedloga industrije je okupljanje svih dionika u Platformu za otpad od plastike i gume kako bi lakše postigli zajedničku suradnju i dogovor oko postizanja ciljeva EK. Prijedlog je na tragu aktivnostima koje je pokrenula EK kroz osnivanje „Circula Plastic Alliance“. Industrija plastike predlaže i izradu Akcijskog plana za postizanje odredbi propisanih Europskom strategijom za plastiku kako bi se napravio plan vraćanja vrijedne sekundarne sirovine u proizvodni proces. Industrija ne bježi od problema nego želi potaknuti njegovo rješavanje na održiv način koji može donijeti korist okolišu ali i gospodarstvu.

Naime, postoji opasnost da ishitrena rješenja budu u konačnici lošija od postojećih stoga je nužno surađivati sa svim partnerima i svoje odluke temeljiti na znanju, a ne na emocijama. Činjenica je da su polimeri, odnosno plastika materijal iznimnih svojstava i mogućnosti koji je omogućio tehnološki razvoj i koji se koristi u svim granama industrije, no činjenica je da se isti mora zbrinuti po završetku životnog ciklusa proizvoda. Stoga su neophodna pravovremena planiranja eko dizajna proizvoda koji će se lako reciklirati.

Ova industrija nudi na tržištu novi materijal u obitelji polimera, a to su biopolimeri tj. bioplastika koja se može kompostirati i nudi nove mogućnosti primjene. No neophodno je izgraditi sustav koji će omogućiti odvojeno prikupljanje, sortiranje i održivo zbrinjavanje svih vrsta plastike. Činjenica je da se danas ne mogu reciklirati sve vrste polimera no industrija intenzivno radi na pronalaženju novih rješenja. Jedno od rješenja je svakako i kemijska reciklaža koja je još uvijek u fazi dorade, a koja treba omogućiti zatvoriti krug za polimere koji se danas ne mogu reciklirati.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni