“Kada je toplo”

Kada je toplo

Kada ti se srcu smili
Toplina tad tijelom zamili
I sve je toplo, toplo, toplo
Makar zima vani cvili

Ko šibica zlatna tada sunce grije
Dio si svijeta i on ti se smije
Sve dok oblak opet ne navrati
Pa ti sunce sjenkom skrije

A onda svakog petka iz početka
Čekaš opet tren svoj zlatni
Da rastjera naputak taj blatni
I da bude toplo, toplo, toplo
Da se nešto srcu smili
Makar vani zima cvili

Neven Dužević

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni