“Kad nisam imao novaca”

Kad nisam imao novaca

Kad nisam imao novaca
Nisam imao ovaca
Nisam imao koza
Nisam imao zemlje
A i žene se prorijediše

I priča bijaše otužna malo
Bogata duhom ali ne i ruhom
Kao riba na suhom
I mačka u vodi
Nije da godi
Nije da godi

Kada lova sporo stiže
Život gmiže
Život stvarno gmiže…

Neven Dužević

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni