Kad “farbaju” Pat i Mat

Kad “farbaju” Pat i Mat

Stanarima Hercegovačke 111 poželjeli su privatan parking ispred svoje zgrade pa su ga i dobili. Dodijalo im je da se zbog Konzuma i Doma zdravlja koji djeluju u sklopu objekta tamo parkiraju svačiji auti pa je tamo nedavno iscrtano parkiralište s oznakom »PRIVAT«.

A kako bi se ustanovilo na koji je način zbrinuta inače ta vrlo otporna boja ne treba biti Sherlock Holmes ni inspektor Morse. Dovoljno je samo baciti pogled na obližnji kanalizijski šaht. A nama građanima stalno se tupi o ekološkom zbrinjavanju (nečega) te ekologija ovo te ekologija ono…

(B. J.)