“Kad bih te još nečim”

Kad bih te još nečim

Kad bih te još nečim
Osim šutnjom
Mogao darivati,
Kad bih te još nečim
Osim uzdahom
Mogao nazivati,
Šutio bih u grmljavini želja,
Nazivao bih zovom spisatelja,
Poredao bih maštom
Sve što sam ti htio reći,
Okitio bih vijencem
Sve što dušu liječi.
Bio bih ponosan
Na draži suzdržane,
Bio bih zatajan
Zbog ljubavi odaslane.

Kad bih te još nečim
Osim srećom
Mogao usrećiti,
Kad bih ti još nešto
Osim ljubavi
Mogao priuštiti,
Pretraživao bih škrte uspomene,
Vratio bih obraze zaljubljene,
Okitio bih mjesta zagrljaja,
Slušao žamor ispunjenog raja.
Bio bih rosa
Sramežljivog cvijeta
Bio bih sreća
U suzama svijeta.

Ladislav Prežigalo

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni