“Jesen”

“Jesen”

Doživio sam jesen
danas
u prolazu.

U jednom listu
kojeg sam sreo
na pločniku.

U njegovoj crvenoj krvi
koju je još nedavno
dijelio sa svojim stablom.

U njegovom zlatnožutom dijelu
gdje sunce probija van
koje je tu još ljetos uhvaćeno.

U njegovom smeđem dijelu
gdje je već umro…

Vidim
da sam i ja tu
samo u prolazu.

Za koga ili što
ću ja položiti
svoju krv?

Saša Zavrtnik

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni