Jedinice lokalne samouprave dobivaju novac za nabavku spremnika za otpad

Jedinice lokalne samouprave dobivaju novac za nabavku spremnika za otpad

Na sjednici Vlade je usvojen Prijedlog odluke o nepokretanju postupka naknade štete i o otpisu tražbina kojom se rješava status radnika posrnule tvrtke Algoritam, ali i drugih

 Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila prijedlog odluke kojom se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost daje suglasnost o sklapanju ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Kako bi se pomoglo jedinicama lokalne samouprave u uspostavi sustava odvajanja korisnih sirovina iz otpada u 2018. godini je proveden iskaz interesa za nabavu spremnika za otpadni papir, staklo, plastiku, biootpad i mješoviti reciklažni kruti otpad te je na osnovi iskaza pripremljen projekt.

Procijenjena vrijednost ovog projekta je 370,63 milijuna kuna s PDV-om. Bespovratna sredstva u visini od 85 % dodjeljuju se iz EU fondova, a ostatak od 15 % financirat će jedinice lokalne samouprave.

“Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će kroz jedan objedinjeni postupak javne nabave nabaviti 1,230.695 spremnika, za 407 jedinica lokalne samouprave”, izvijestio je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, dodavši da je ova nabavka jedan od najznačajnijih iskoraka u izgradnji infrastrukture za uspostavljanje učinkovitog sustava gospodarenja otpadom.

“Vjerujem da ćemo uz ostale aktivnosti koje smo poduzeli i koje ćemo poduzimati u naredne gotovo dvije godine pridonijeti ispunjenju ciljeva koje je Hrvatska preuzela“, rekao je Ćorić.

Na sjednici je usvojen Prijedlog odluke o obustavi, nepokretanju postupka naknade štete i o otpisu tražbina na ime naknade štete po osnovi nepripadno ostvarenih prava na rodiljne i roditeljske potpore te o podmirenju naknade štete iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovom odlukom se rješava status radnika tvrtke Algoritam, ali i radnika koji su se našli u sličnoj situaciji, a radi se o inicijativi Vlade.

“Stečajem tvrtke Algoritam radnicima koji su bili na porodiljnom i bolovanju nisu otkazani ugovori o radu, slijedom toga nisu mogli participirati u mnogim pravima i nisu se mogli prijaviti na Hrvatski zavod za zapošljavanje, porodiljne i roditeljske potpore koje su dobivali su bile preplaćene. Radnici nisu mogli dobivati minimalne plaće koje osigurava Agencija za osiguranje radničke tražbine i različiti sustavi su ih ovršavali, bilo radi troškova zdravstvenog osiguranja koje nisu imali ili radi preplaćenih porodiljnih naknada”, pojasnio je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić. Dodao je da je u sličnoj situaciji još dvjestotinjak radnika.

„Ovime omogućavamo sustavu da ne pokreće postupke naknade štete ljudima u situaciji za koju nisu krivi. Kako se ne bi dogodila slična situacija s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem, HZMO-om smo potpisali protokol o razmjeni informacija o osiguranicima. Pposlana je okružnica na Trgovački sud o postupanju u sličnim postupcima otvaranja i zatvaranja stečaja. Rješavamo situaciju dvjestotinjak ljudi i sprječavamo da ne dođe do slične situacije“, rekao je Pavić. Poručio je da Vlada ovime pokazuje kako zna reagirati na potrebe građana kad se nađu u pravnim zavrzlamama.

U saborsku proceduru na prvo čitanje je upućen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji. Predlaže se osnivanje jednog Povjerenstva za rad po pritužbama te se propisuje novčana naknada za njegove članove u iznosu od 5 posto prosječne neto plaće u RH u prethodnoj godini. Kao važna novina uvodi se naknada za stanovanje. Pravo na naknadu imao bi policijski službenik raspoređen u mjesto rada koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta njegovog prebivališta a koji nema riješeno stambeno pitanje i ne prima naknadu troškova međumjesnog prijevoza. Isto pravo imali bi i policajci koji rade na otoku, a imaju mjesto prebivališta na kopnu ili drugom otoku ili obratno, bez obzira na udaljenost.

Ivana Vranješ

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni