“Jedan dan”

“Jedan dan”

Jedan dan.

Započet pogledom.

Ispunjen osmijehom.

Zapečaćen poljupcem.

Jedan dan,

da mi je…

Saša Zavrtnik