Javnozdravstvena akcija “Noga glavu čuva”

Javnozdravstvena akcija “Noga glavu čuva”

Akcija će se održati u subotu 11. svibnja 2019. s početkom u 11:55 sati na Trgu Petra Preradovića

Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Hrvatskom endovaskularnom inicijativom (HEVI) organizira javnozdravstvenu akciju ranog otkrivanja periferne arterijske bolesti (PAB) pod nazivom „Noga glavu čuva“. U sklopu javnozdravstvene akcije organizirano je besplatno mjerenje AB indeksa za građane te podjela promotivno-edukativnih materijala. AB indeks je omjer arterijskih tlakova, a mjerit će se na nadlaktici i potkoljenici.

Akcija će se održati u subotu 11. svibnja 2019. s početkom u 11:55 sati na Trgu Petra Preradovića. Program je organiziran u cilju podizanja svijesti šire javnosti o perifernoj arterijskoj bolesti čije neliječenje dovodi do kritične ishemije nogu, vodećeg uzročnika amputacija nogu. Jedan od ciljeva akcije je naglasiti nužnost uvođenja mjerenja AB indeksa u široku upotrebu u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini, a kako bi se smanjio broj amputacija. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni