Javni poziv za Gradske vrtove u Novom Zagrebu

Javni poziv za Gradske vrtove u Novom Zagrebu

Grad će podijeliti ukupno 49 parcela veličine 50 metara kvadratnih, od kojih se 14 nalazi na lokaciji Ulica Nikole Andrića, 33 na lokaciji Ulica Karela Zahradnika i dvije na lokaciji Čavoglavska ulica.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić objavio je jučer javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje na području gradskih četvrti Novi Zagreb istok i Novi Zagreb zapad.

Svi oni koji žele koristiti gradske vrtne parcele za proizvodnju povrća, jagodastog voća, začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe mogu podnijeti zahtjev.

Grad će podijeliti ukupno 49 parcela veličine 50 metara kvadratnih, od kojih se 14 nalazi na lokaciji Ulica Nikole Andrića, 33 na lokaciji Ulica Karela Zahradnika i dvije na lokaciji Čavoglavska ulica.

Vrtne parcele dati će se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

Prednost imaju nezaposleni, hrvatski branitelji, umirovljeniciGradski vrt Stenjevec (4)

Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele mogu predati osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba koje nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu obradivo zemljište. Svi podnositelji zahtjeva dobivati će bodove na temelju određenih kriterija, a veći broj bodova dobivati će osobe čiji prosječna mjesečna primanja po članu kućanstva ne prelaze 1 000 kuna, zatim nezaposlene osobe, hrvatski branitelji i umirovljenici.

Zahtjevi će se moći predavati u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva i to Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo. Konačna lista objaviti će se na oglasnim pločama gradske uprave Grada Zagreba i na web stranici Grada Zagreba.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje, a osim toga potrebno je ispuniti i ovu izjavu.

(zg-magazin)

 

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni