Javni poziv za gradske vrtove u Novom Zagrebu, Pešćenici, Žitnjaku i Sesvetama

Javni poziv za gradske vrtove u Novom Zagrebu, Pešćenici, Žitnjaku i Sesvetama

Grad će podijeliti vrtne parcele, njih ukupno 94 u površini od 50 m2, od kojih:

56 na području Gradske četvrti Novi Zagreb – Zapad, na lokaciji Mrkšina ulica, 7 na području Gradske četvrti Novi Zagreb – Istok, na lokaciji Ulica Nikole Andrića, 30 na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, na lokaciji Ulica I. gardijske brigade „Tigrovi“, 1 na području Gradske četvrti Sesvete, na lokaciji Ulica Rimski put.

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Zagreba koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva.

Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele podnosi se na Obrascu zahtjeva , Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva.

Nadzor nad kontrolom namjenskog korištenja parcela obavljat će terenskom provjerom poljoprivredni redari Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo i  komunalni redari Sektora za komunalne poslove i javne površine, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Ovdje možete preuzeti izjavu i obrazac:  IZJAVA    i  OBRAZAC

(Zg-magazin)