Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za mirovno obrazovanje Mirta

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za mirovno obrazovanje Mirta

Na temelju Statuta Ustanove, u skladu sa člankom 18 i odluke Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja od 28.09.

Raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje Ravnatelja/Ravnateljice

Ustanove za mirovno obrazovanje Mirta

Javnom natječaju mogu pristupiti osobe koje:

  •  Zadovoljavaju uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika osnovne ili srednje škole
  •  Imaju stručne, radne i organizacijske sposobnosti
  •  Imaju minimalno 5-godišnje iskustvo u organiziranju i provedbi obrazovnih programa za odrasle

Prednost će imati kandidati/kandidatkinje koje:

  •  Dobro poznaju sadržaje obrazovanja za mir, nenasilje i aktivno građanstvo
  •  Imaju iskustvo provedbe formalnih i neformalnih programa građanskog i mirovnog obrazovanja
  •  Imaju iskustvo vođenja tima i organizacijskog upravljanja
  •  Poznaju sustave obrazovanja Republike Hrvatske i u inozemstvu
  •  Imaju iskustvo u pisanju projekata i namicanju sredstava

Ovim natječajem imenuje se za volonterska pozicija.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

1. Svjedodžbu ili diploma o završenom obrazovanju (original ili ovjereni preslik),
2. Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi
podataka HZMO-a
3. Životopis
4. Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca
5. Prijedlog programa rada s uključenim planom namicanja sredstava za vrijeme trajanja mandata

Više informacija o ustanovi možete vidjeti na: http://www.cms.hr/hr/mirta/mirta

Po obavljenom natječaju i razgovorima s kandidatima koji zadovolje kriterije i uđu u uži krug, Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Ustanove na razdoblje od 4 godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

Mirta – ustanova za mirovno obrazovanje

Selska cesta 112a

10 000 Zagreb

Uz napomenu: Natječaj za Ravnatelja

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja (19. – 26. 11.). Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni u roku od 45 dana.

 

Rad počinje 01.01. 2016.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni