Javne rasprave oko uvođenja brzog interneta u svim dijelovima Zagrebačke županije

Javne rasprave oko uvođenja brzog interneta u svim dijelovima Zagrebačke županije

Cilj Programa je svim kućanstvima na području Zagrebačke županije, u ruralnim i gradskim područjima osigurati brzi ili ultra brzi internet

Izrada dokumentacije za prijavu Programa Zagrebačke županije „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu za područje cijele Zagrebačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ ukupne vrijednosti 700 milijuna kuna dobro napreduje. Pokrenute su javne rasprave za 5 od ukupno 6 projekata, a svi potrebni dokumenti nalaze se na mrežnim stranicama nositelja projekata gradova Velike Gorice, Jastrebarskog, Vrbovca, Ivanić-Grada, Zaprešića, te Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

U tijeku je javna rasprava za:

Projekt I. za područje – Grad Velika Gorica i općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica

Projekt II. za područje gradova Ivanić-Grad i Dugo Selo, te općina Kloštar Ivanić, Brckovljani i Križ

Projekt III. za područje – gradova Vrbovec i Sveti Ivan Zelina, te općina Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec

Projekt IV. za područje – Grada Jastrebarsko i općina Krašić, Klinča Sela i Žumberak

Za Projekt V. za područje – gradova Sveta Nedelja i Samobor, te općina Stupnik (u tijeku je preliminarna provjera Nacrta PRŠI-ja, nakon čega se očekuje objava javne rasprave )

Projekt VI. za područje – Grad Zaprešić, te općine Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća

„Prema procjeni Europske komisije 10-postotno povećanje korisnika širokopojasnog pristupa omogućuje godišnje povećanje BDP-a za 1,38 posto, kao i povećanje produktivnosti rada za 1,5 posto godišnje“, izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić pojasnivši kako je cilj ovog Programa svim kućanstvima na području Zagrebačke županije, u ruralnim i gradskim područjima osigurati brzi ili ultra brzi internet.

Inače, Zagrebačka županija koordinator je svih 6 projekata te intenzivno surađuje sa svim nositeljima projekata kao i s nositeljem Okvirnog Nacionalnog Programa HAKOM-om. Osim sufinanciranja projektne dokumentacije, Zagrebačka županija pruža institucionalnu i pravnu pomoć svim gradovima i općinama, organizira edukacije i radne sastanke po pojedinim temama s ciljem što kvalitetnije pripreme svih projekata za sufinanciranje iz EU fondova.

 „Do sada smo sufinancirali izradu Studije izvodljivosti i Izradu nacrta Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) za svih šest Projekata u ukupnom iznosu od 526.533 kuna, dok će se ostatak od 363.562 kuna isplatiti gradovima nositeljima projekata po odobrenju konačne verzije PRŠI-ja od strane HAKOM-a“, pojasnio je Kožić. Inače, PRŠI je jedan od temeljnih dokumenata za prijavu na natječaj za sufinanciranje projekta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Nakon odobrenja PRŠI–ja projekt kreće u drugu fazu koja obuhvaća projektiranje, izgradnju i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom. U nekomercijalnim područjima županije financirat će se do 85 posto iz sredstava Europske unije i državnih potpora, a u preostalom dijelu iz sredstava privatnih projektnih partnera (teleoperatera), koji će u komercijalnim područjima provedbe Programa drugu fazu financirati u cijelosti, odnosno u 100 postotnom iznosu.

Iz Zagrebačke županije pozivaju svu zainteresiranu opću i stručnu javnost da se uključi u javnu raspravu i da svoj doprinos razvoju ovog strateškog projekta za Zagrebačku županiju. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni