Javne radne aktivnosti za nezaposlene

Javne radne aktivnosti za nezaposlene

Gradski ured za branitelje zaprima zahtjeve nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Zagreba za sudjelovanje u javnim radnim aktivnostima.

Nakon odrade ekoloških aktivnosti u Parku Maksimir u trajanju od 40 radnih sati (5 dana), svaki sudionik stječe pravo upisa u jedan od odabranih programa osposobljavanja, odnosno prekvalifikacije ili na medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana.

Zahtjevi se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje, Vodnikova 14, od 8,00 do 15 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: 01/6100-343 i 01/6100-368. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni